Badanie ankietowe (cz. 2). Wiemy o zagrożeniach w pracy

94 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy są poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami – wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”.  Na pytania ankietowe odpowiedziało 500 osób z przedsiębiorstw różnej wielkości i reprezentujących różne branże.

Najlepiej poinformowanymi w kwestii zagrożeń byli pracownicy branży transportowej i budownictwa – 100 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak”. Nieco gorzej jest w innych branżach, ale i tam 80 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na to pytanie.  

Ryzyko zawodowe. Czy ankietowani są poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasady ochrony przed tymi zagrożeniami.

80 proc. badanych osób stwierdziło również, że zostało poinformowanych, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników to mają prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

W większości badanych grup zawodowych większość odpowiadała twierdząco na powyższe pytanie,  że wie o prawie do powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. W branży transportowej było to prawie 100 proc, wyjątek stanowiło budownictwo, gdzie tylko 3 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie o informację o zagrożeniach.

Prawo do powstrzymania się od pracy. Czy ankietowani są poinformowani, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników to mają prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Znacznie gorzej jest natomiast z wiedzą o chorobach zawodowych. Tylko 65 proc. badanych osób, stwierdziło, że zostali poinformowani o możliwości zgłoszenia lekarzowi medycyny pracy podejrzenia choroby zawodowej.

Z 500 przebadanych osób 87  stwierdziło, że jest zatrudnionych przy pracach z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Natomiast 98 osób ankietowanych osób wskazało, że pracuje w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Najczęściej ten negatywny czynnik występuje branży ochrony zdrowia.

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu wynika, że sporym problemem zakładach pracy jest występowanie negatywnych czynników psychospołecznych, takich jak nierówne traktowanie, mobbing czy molestowanie. Aż 47 proc. respondentów stwierdziło, że spotkało się z problemem psychospołecznym.

Małgorzata Kuźma

Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” i dotyczyło  warunków pracy obowiązujących w zakładach pracy, zgodnie z regulacjami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Koncepcje badań, jak i same pytanie ankietowe przygotowała Iwona Pawlaczyk, specjalistka ds. BHP. Analizą zebranych ankiet zajęła się Joanna Jenda, która również jest autorką raportu podsumowującego badania.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej