Mniej bezpiecznie na małych budowach

Z doświadczeń Państwowej Inspekcji pracy wynika, że więcej problemów z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy jest na małych budowach, niż na dużych. Brak czasu i pieniędzy oraz świadomości pracujących, to główne przyczyny niskiego poziomu bhp na terenach budów, zwłaszcza tych małych. Inspektorzy przeprowadzili akcję kontroli małych budów w czerwcu, ponownie skontrolują je we wrześniu.

W czerwcu 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, w ramach akcji „Kontrole małych placów budów”, przeprowadzili 36 kontroli w 36 podmiotach. Na rzecz których pracowało 145 osób w tym 109 zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Ze spostrzeżeń inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wynika, że brak czasu i pieniędzy oraz świadomości pracujących, to główne przyczyny niskiego poziomu bhp na terenach budów, zwłaszcza tych małych.

– Praktycznie rzecz biorąc im mniejsza budowa tym gorzej. Pracownicy, w dalszym ciągu, nie stosują dostępnych im środków ochrony indywidualnej. Wynika to głównie z braku wiedzy oraz przeświadczenia, że nic im się nie stanie. Osoby te nie posiadają kwalifikacji do pracy w budownictwie, są osobami zatrudnionymi doraźnie i często są cudzoziemcami nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii (cudzoziemcy z krajów trzecich). Osoby te, wykonujące proste prace nie zastanawiając się specjalnie nad tym, co robią.

Kontrole pokazują, iż na małych budowach zazwyczaj nie stosowane są środków ochrony zbiorowej, które powinny być stosowane w pierwszej kolejności przed środkami ochrony indywidualnej.  Najczęściej jest to spowodowane, krótkim czasem trwania inwestycji oraz chęcią obniżenia kosztów pracy – mówi Paweł Grabowski  zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru, rzecznik OIP w Gdańsku.

Czerwcowa akcja kontroli małych budów przeprowadzona została, w ramach przyjętej przez Główny Inspektorat Pracy strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego. Głównym celem kontroli był wzmożony nadzór na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i  eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie.

Większość stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.  

Za stwierdzone nieprawidłowości w 25 kontrolach inspektorzy zastosowali postępowanie wykroczeniowe w tym: 19 mandatów obejmujących 32 wykroczenia oraz 6 środków wychowawczych (ostrzeżenia i pouczenia) obejmujące razem 8 wykroczeń. 

W 50 proc. skontrolowanych budów nieprawidłowości związane były z  pracami na wysokości oraz zabezpieczeniami otworów w stropach. Inne uchybienia w bhp to:· nieprawidłowe dojście do stanowisk pracy – głównie brak zabezpieczeń schodów,  brak udokumentowanego odbioru rusztowań,  brak lub niestosowaniem środków ochrony indywidualnej, brak zabezpieczeń przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, brak szkoleń dla osób kierujących pracownikami, nie sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowalnych, a także · brak bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Druga tura kontroli, w ramach tematu „Kontrole małych placów budów”, w tym roku planowana jest we wrześniu.

mk

Zdjęcie: pexels.com

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej