Gdy praca powoduje raka

Rak jest obecnie najczęstszą przyczyną śmierci związanej z pracą. Każdego roku w Unii Europejskiej na raka spowodowanego warunkami pracy umiera ponad 100 000 osób, co stanowi około 10 procent wszystkich śmierci z powodu raka.

Na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory narażeni są pracownicy z różnych grup zawodowych, którzy mają w miejscu pracy kontakt z substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi. Problem ten dotyczy milionów pracowników wykonujących takie zawody jak pielęgniarki, sprzątaczki czy strażacy. W odpowiedzi na zatrważające statystyki i konieczność podjęcia natychmiastowych działań w zapobieganiu śmiertelnym skutkom warunków pracy dotykającym tak szerokiej grupy pracowników, w październiku 2020 roku ruszyła kampania Stop Cancer at Work. Celem tej kampanii jest zminimalizowanie narażenia na substancje szkodliwe, aby położyć kres umieralności na nowotwory spowodowane warunkami pracy. Organizatorzy kampanii skupiają się na wezwaniu Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady Europejskiej do akcji poprzez uwzględnienie rakotwórczych leków cytotoksycznych oraz reprotoksyn w dyrektywie w sprawie rakotwórczości i mutagenów. Zwracają również uwagę, na to, że dotychczasowa lista substancji uznanych za szkodliwe jest niepełna i powinna zostać uzupełniona. Działania Komisji Europejskiej nie są więc wystarczające: walka z rakiem spowodowanym warunkami pracy powinna być jeszcze bardziej zdecydowana i celem do którego trzeba dążyć jest zero przypadków raka związanego z pracą do 2030 roku. Kampania będzie trwała przez większość roku 2021, a jej działania można wesprzeć podpisując petycję wzywającą instytucje UE do wdrożenia niezbędnych zmian legislacyjnych w dyrektywie w sprawie rakotwórczości i mutagenów.

(mk)

Zdjęcie: https://www.stopcanceratwork.eu/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej