Jak organizować pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Wypadki przy pracy są częstym zjawiskiem w każdej branży. Nie zawsze wystarczy odpowiednie szkolenie BHP oraz surowe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nieuwaga, niespodziewana awaria sprzętu czy inne okoliczności mogą przyczynić się do powstania urazu, który wymaga szybkiej interwencji. Od jej czasu często zależy przeżycie poszkodowanego. Dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc przedlekarska.

Pomimo dużego nacisku na kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez każdą osobę, w praktyce często okazuje się, że żaden z obserwatorów wypadku nie wie, jak postępować. Wiedza teoretyczna niestety nie zawsze wystarcza do tego, aby pokonać barierę strachu i niepewności. W zakładzie pracy, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia takich okoliczności jest większe, warto postarać się nie tylko o przeszkolenie, ale i praktykę.

Podstawę sprawnego udzielania pomocy stanowi wiedza, ale warto też zadbać o osoby odpowiedzialne. Wybór pracowników z predyspozycjami i nałożenie na nich dodatkowej funkcji sprawia, że będą oni czuli się zobowiązani do doskonalenia umiejętności w dziedzinie, jaką jest pierwsza pomoc przedlekarska. Kolejnym krokiem jest odpowiednie szkolenie, jednak profesjonalny kurs nie powinien być kierowany tylko do wybranych osób. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zorganizowanie zajęć dla wszystkich pracowników w ramach okresowego szkolenia BHP.

Oczywiście najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie pod tym względem przynajmniej jednego pracownika na hali, w dziale czy innej jednostce organizacyjnej firmy. W razie wystąpienia urazu mógłby on zareagować natychmiast, udzielając pomocy poszkodowanemu. Niekiedy jednak urazy czy zranienia wymagają większych umiejętności, a nawet określonych uprawnień i wiedzy stricte medycznej. Dlatego niezbędne jest zorganizowanie na terenie zakładu punktów pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cechy takiego punktu to:

  • usytuowanie w dobrze widocznym, dostępnym dla wszystkich i wyraźnie oznakowanym miejscu,
  • wyposażenie dostosowane do charakteru zakładu i znajdujących się w nich czynników ryzyka,
  • dyżurowanie przez cały czas pracy zakładu (również 24/7 w przypadku pracy ciągłej),
  • obsługa powierzona pracownikom mającym odpowiednie przeszkolenie.

Warto pamiętać, że pierwsza pomoc przedlekarska może być udzielana przez każdą osobę, nawet jeśli nie ma ona przeszkolenia. Natomiast tworzenie punktów pierwszej pomocy i wyznaczanie pracowników ich obsługi jest obowiązkiem pracodawcy. Dlatego to od niego zależy czy stworzy takim osobom możliwość dalszego szkolenia.

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej wymaga odpowiedniego wyposażenia. W punktach są to meble i urządzenia pomocne przy opatrywaniu ran czy innych zabiegach. Pomimo to jednak na terenie całego zakładu powinny się znajdować apteczki pierwszej pomocy z odpowiednim wyposażeniem. Zaliczają się do niego podstawowe środki opatrunkowe, takie jak bandaże, gaza jałowa, woda utleniona, czy plastry. Natomiast niedozwolone jest umieszczanie w apteczkach jakichkolwiek farmaceutyków, a w szczególności leków przeciwbólowych lub innych, które można przedawkować.

Do podawania lekarstw jest uprawniony jedynie lekarz, z którym punkt opatrunkowy powinien mieć kontakt telefoniczny. W przedsiębiorstwach zatrudniających kilkuset pracowników wykwalifikowany lekarz lub sanitariusz może też być zatrudniony na stałym etacie. Jest to szczególnie ważne w tych firmach, w których pracownicy są wyjątkowo narażeni na działanie szkodliwych czynników.

Źródło: https://www.seka.pl/pierwsza-pomoc-przedlekarska-jak-ja-zorganizowac-w-zakladzie-pracy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej