Jak zapewnić bezpieczeństwo przy budowie silosów?

Praca przy budowie silosów na materiał sypki czy też płynny – ze względu na prowadzone procesy i wykorzystywane narzędzia – zalicza się do prac niebezpiecznych. Występuje tutaj duża liczba zagrożeń, które mogą powodować wypadki ciężkie lub nawet śmiertelne. Zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników wymaga podjęcia odpowiednich działań przez pracodawcę.

Budowa silosów odbywa się w dużych halach produkcyjnych, w których prowadzone są takie procesy, jak: walcowanie, spawanie, cięcie, szlifowanie, transport ciężkich elementów (za pomocą suwnicy, wózków jezdniowych podnośnikowych). Prac jest o wiele więcej, ale już przy tych wymienionych występują liczne zagrożenia, np.:

 • ruchome elementy,
 • gorące powierzchnie,
 • ostre elementy i krawędzie,
 • uderzenie spadającym elementem,
 • pyły,
 • dymy,
 • promieniowanie,
 • hałas,
 • odpryski,
 • porażenie prądem,
 • potrącenie,
 • drgania,
 • upadek z wysokości.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników to nie tylko priorytet, to obowiązek każdego pracodawcy wpisany w Kodeks pracy. Poniżej kilka przykładów dobrych praktyk, które przyczynią się do bardziej bezpiecznej pracy i zredukowaniu liczby ewentualnych wypadków.

 • Bezpieczeństwo pracy powinno się zaczynać już od rozpoczęcia danej zmiany. Polega to na tym, że na każdej hali mistrz z załogą przez ok 30 minut omawiają zakres prac w danym dniu oraz niezbędne kwestie bhp.
 • Dobrą praktyką jest też prowadzona przez brygadzistę tzw. krótka lista kontrolna. Pozwala to na sprawdzenie stanu bezpieczeństwa oraz czy nie ma nowych zagrożeń. Zawiera ona następujące punkty: • dopuszczenie pracownika do pracy, • otoczenie stanowiska pracy, • sprzęt i wyposażenie, • ochrona przeciwpożarowa, w tym zapewnienie ewakuacji, • zauważone nieprawidłowości, nowe zagrożenia, • środki ochrony indywidualnej.
 • Organizacja pracy na hali. Przestrzeń na hali musi być tak zorganizowana, aby każda załoga mogła swobodnie i bezpiecznie pracować.
 • W tak dużych halach i przy pracach, które są prowadzone, występuje duże zagrożenie hałasem. Należy wówczas zorganizować tak czynności i prace, by zostały podzielone w czasie i zmianach.

Źródło:

Promotor BHP

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej