Dialog społeczny kluczem do rozwoju

W maju br. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozpoczął realizację projektu „Dialog społeczny – kluczem do rozwoju” finansowanego z funduszy norweskich.

Projekt „Dialog społeczny – kluczem do rozwoju” jest poświęcony upowszechnianiu zasad dialogu społecznego wśród polskich pracodawców i organizacji reprezentujących pracowników. – Niestety, w naszym kraju wciąż wielu pracodawców nie dostrzega korzyści, jakie dają przedsiębiorstwu partnerskie stosunki w relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Nasz projekt wpisuje się w działania zmierzające do zastąpienia tego pozorowanego dialogu społecznego, dialogiem rzeczywistym – mówi Jagna Łobodzińska kierownik Działu Programów Europejskich ZRG NSZZ „Solidarność”.

Projekt finansowany jest przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”. Jest on formą bezzwrotnej pomocy, przyznanej przez Norwegię państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce. Realizacja projektu wpisuje się w cele funduszy EOG i funduszy norweskich, polegające na wspólnym działaniu na rzecz „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Region Gdański NSZZ „S” na realizację projektu otrzymał dofinansowaniu w wysokości 180 tys. Euro.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z negocjacji, spotkania z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, w trakcie których przeprowadzona zostanie analiza dialogu społecznego Polsce. Planowana jest również wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi związkami zawodowymi w zakresie dialogu społecznego. Zostaną zorganizowane również konferencje upowszechniające rezultaty projektu dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. Zaproszeni zostaną również politycy, którym zostaną przedstawione, przygotowane w ramach projektu, propozycji zmian, które powinny być wdrożone w celu poprawy funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.

W ramach projektu opisany zostanie dialog społeczny w Norwegii, która należy do państw z silną tradycją dialogu społecznego i negocjowania godnych warunków pracy, co z kolei przekłada się na większą konkurencyjność i lepsze radzenie sobie z wyzwaniami zmieniającego się świata pracy.

Analiza modelu funkcjonowania dialogu społecznego w Norwegii będzie podstawą do rekomendowania zmian, jakie powinny być wprowadzone w Polsce w celu usprawnienia polskiego systemu. Będą to propozycje konkretnych zmian legislacyjnych.

Do udziału w projekcie Gdańska „Solidarność” zaprasza przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, ale także osoby zainteresowane tematyką dialogu społecznego.

Okres realizacji projektu: maj 2020 – Październik 2022

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej