Wiedza i umiejętność negocjacji

O tym jaką wiedzę  i umiejętności powinien posiadać społeczny inspektor pracy rozmawiamy z Anetą Kamińską, inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku

Aneta Kamińska

– Jaką wiedzę powinien posiadać społeczny inspektor pracy?

– Społeczny inspektor pracy ma bardzo szerokie uprawnienia w ramach swoich zadań ustawowych wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy, podobnie jak inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy, tylko że na terenie swojego zakładu pracy. Dlatego ważne jest, aby społeczny inspektor pracy miał niezbędną wiedzę z prawa pracy, przede wszystkim w dziedzinie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dobrze by było, gdyby podstawy prawnej ochrony pracy też nie były mu obce. Wiedza jednak to nie wszystko, istotne są także umiejętności negocjacyjne i interpersonalne. Społeczny inspektor pracy działa w imieniu pracowników, powinien tak rozmawiać z pracodawcą, żeby do swoich rozwiązań umieć go przekonać. A to często jest niełatwe, bo pracodawca często ma na uwadze czynnik ekonomiczny.

– Społeczny inspektor pracy powinien znać prawo pracy, czyli przestudiować Kodeks pracy?

– Zasada jest taka, że nie trzeba wszystkiego znać na pamięć, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać informacji. Podstawowa wiedza z prawa pracy jest potrzebna, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie. Tak jest też z wiedzą na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tematyka BHP jest bardzo szeroka, ale społeczny inspektor pracy powinien mieć wiedzę dostosowaną do specyfiki swojego zakładu, w którym pracuje i w którym pełni swoją funkcję.

– Czyli, jeśli ktoś pracuje na budowie powinien orientować się w przepisach dotyczących np. pracy na wysokości czy w wykopie. A jak ktoś pełni funkcję społecznego inspektora pracy w biurze, musi wiedzieć jakie są wymogi dla biurowego stanowiska pracy. Gdzie społeczny inspektor pracy może znaleźć potrzebną wiedzę?

– Przede wszystkim powinien  znać swoje uprawnienia i swoje zadania, dlatego musi zaznajomić się z ustawą o społecznej inspekcji pracy. Musi wiedzieć jakie są jego prawa, ale i obowiązki. W ramach tych zadań ustawowych, społeczny inspektor pracy poszukuje wiedzy w swoim zakresie. Ważna jest też orientacja w Kodeksie pracy. Okręgowe inspektoraty pracy z mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy współpracują między innymi ze społecznymi inspektorami pracy, mogą więc korzystać z wiedzy i doświadczenia inspektorów pracy podczas kontroli w zakładach pracy, jak również z poradnictwa, które oferuje Państwowa Inspekcja Pracy w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych osobiście i pisemnie w poszczególnych jednostkach oraz telefonicznie w Centrum Poradnictwa. Oczywiście ważne są także szkolenia, jak choćby te organizowane w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”. Na pewno pożyteczne dla społecznego inspektora pracy jest odwiedzanie strony  internetowej Państwowej i Okręgowej Inspekcji Pracy, gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji i porad z zakresu prawa pracy i BHP. Warto też korzystać z różnych branżowych periodyków z zakresu BHP dostępnych na rynku oraz publikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Powiedziała pani, że społeczny inspektor pracy powinien posiadać pewne umiejętności negocjacyjne i interpersonalne.

– Nie każdy chce zostać społecznym inspektorem pracy, a poza tym nie każdy ma predyspozycje do tego. Dzisiaj ludzie są nastawieni, raczej na branie, niż na dawanie. A tutaj społeczny inspektor pracy musi być nastawiony na pomaganie. Co do zdolności negocjacyjnych, dobrze jest jeżeli zalecenia i uwagi społecznego inspektora pracy realizowane są na bieżąco przez odpowiednie służby pracodawcy. Zapisy w Księdze zaleceń i uwag ZSIP powinny być ostatecznością i powinny przyjąć formę zbliżoną do decyzji administracyjnych organu Państwowego Inspektora Pracy. Proszę pamiętać, że od zapisów w Księdze pracodawca ma prawo odwołać się do PIP a utrzymanie ich w mocy jest możliwe tylko wtedy gdy są one sformułowane w sposób konkretny oraz przejrzysty i co ważne mają postawę prawną wynikającą z przepisów prawa pracy.

Społeczny inspektor pracy ma konkretne role do spełnienia w zakładzie i stoi na straży bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w interesie pracowników jako strony słabszej w stosunku pracy. Nie jest przypadkiem, że w składach zespołów powypadkowych jako przeciwwaga dla służby bhp pracodawcy występuje społeczny inspektor pracy.

Społecznych inspektorów pracy wybierają pracownicy, ale kandydatów proponują związki zawodowe. Na jakie cechy kandydatka na społecznego inspektora pracy warto zwrócić uwagę?

– To od związków zawodowych zależy wybór społecznego inspektora pracy, kandydaci są wskazywani przez związki zawodowe, przeważnie są to członkowie związku. Czasem jest tak, że kandydat nie należy do związku, ale ma wiedzę i wykształcenie techniczne czy inne predyspozycje. Ważne by kandydat na społecznego inspektora pracy był społecznikiem, który zna swoje środowisko pracy, widzi i umie zidentyfikować zagrożenia i ich ewentualne skutki oraz rozumie potrzebę dokonania zmian w swoim otoczeniu. Ponadto powinien to być człowiek, który jest dobrym organizatorem, umie współpracować z pracodawcą, służbą bhp oraz pracownikami. Dobrze by miał umiejętności negocjacyjne. I nade wszystko, o czym wcześniej nie wspomniałam, winien być obiektywny i rozsądny.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej