Związkowcy na straży praw pracowniczych w czasie pandemii

Na stronie KK NSZZ „Solidarność”  www.solidarnosc.org.pl została uruchomiona zakładka dotycząca działań związkowych w walce z pandemią, a także przypilnowania by nie naruszano przy tym praw pracowniczych.

Związki zawodowe na całym świecie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Dotyczy to nie tylko zagrożenia zdrowotnego, ale także bezpieczeństwa miejsc pracy i praw pracowniczych.

Nie da się wyjść z wirażu pandemii bez zrównoważonego procesu. Musi to nastąpić przez politycznie, kulturowo, społecznie, gospodarczo i finansowo zrównoważony rozwój. Jednak nie zostały usunięte systemowe i strukturalne źródła poprzedniego globalnego kryzysu. Nie zmniejsza się zachłanność możnych tego świata.

W celu przeciwdziałania zapaści gospodarczej, w wielu krajach przyjmowane są specjalne pakiety regulacji prawnych. Ważne jest, by te regulacje i idące w ślad za nimi działania pracodawców, nie prowadziły w sposób trwały do obniżania standardów zatrudnienia i pogarszania warunków pracy. Nie można lekceważyć i nie zauważać wpływów i interesów wielkiej finansjery i kompleksu militarno-przemysłowego, wpływowych korporacji. Dotyczy to także naszego kraju.

– Pandemia w żadnym przypadku nie może posłużyć za pretekst do długotrwałego wprowadzania rozwiązań niekorzystnych dla pracowników. Dlatego  apelujemy do struktur branżowych aby na bieżąco przesyłały informacje o możliwych zagrożeniach, aby móc z wyprzedzeniem na nie reagować  – mówi Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” ds. branż.

Analizę dokumentów zagranicznych struktur związkowych oraz materiałów przekazywanych przez struktury NSZZ „Solidarności” dotyczących COVID-19 prowadzą na bieżąco eksperci Krajówki.

– Trzeba być czujnym, gdyż „koronakryzys” może być wykorzystany do prób marginalizowania związków zawodowych i roli układów zbiorowych, tak jak obecnie dzieje się we Francji, Chorwacji czy na Węgrzech – ostrzega Barbara Surdykowska, z Biura Eksperckiego KK.

– Żeby daleko nie szukać, także w naszym kraju rząd uchylił się od konsultacji ze związkami zawodowymi, jeżeli chodzi o tzw. drugą tarczę antykryzysową – dodaje ekspertka KK.

W zakładce „Solidarność” i inne Związki wobec pandemii COVID-19 (wystarczy kliknąć w baner umieszczony na stronie głównej) znajdują się linki do stron europejskich i światowych organizacji związkowych  poświęconych COVID-19 oraz stanowiska i informacje dotyczące w szczególności rozwoju sytuacji  w odniesieniu do bezpieczeństwa zatrudnienia i praw pracowniczych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej