ZRG: Byli przewodniczący i młodzież

Trzech byłych przewodniczących Zarządu Regionu Gdańskiego oraz piątka stypendystów Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarnośc” to goście posiedzenia regionalnych władz „Solidarności”, które odyło się 5 października br. w Gdańsku. Ze względu na pandemię uczestnicy posiedzenia ZRG musieli przestrzegać zachowania reżimu sanitarnego, byli w maseczkach, obowiązywał też 1,5 metrowy dystans pomiędzy jego uczestnikami.

O „Solidarności” słowami młodzieży

Pierwsza część posiedzenia Zarządu Regionu nawiązywała do 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Od tego roku każdy młody człowiek, który ubiegał się o stypendium z Funduszu Solidarności, był proszony o przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi na temat: „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Na poniedziałkowym spotkaniu pięciu stypendystów funduszu odczytało fragmenty swoich prac poświęconych Związkowi. I tak, Kamil Kelsz z I LO w Starogardzie Gdańskim przedstawił krótką relację z rozmowy na temat historii „Solidarności” ze Zdzisławem Czapskim, przewodniczącym Rady Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim. Hanna Lubotzka, absolwentka Szkoły Podstawowej w Kolbudach, odczytała natomiast fragment swojego wiersza poświęconego NSZZ „Solidarność”. Szymon Soborowski z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku do tematu podszedł w oryginalny sposób i w swoim opowiadaniu wcielił się w jednego z organizatorów sierpniowego strajku. Natomiast Urszula Szymańska z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przeprowadziła rozmowę z Marią Szczepańską, działaczką opozycyjną. Ostatnią z przedstawionych prac była relacja z poszukiwania śladów historii autorstwa Sabiny Tomczyk, absolwentki Szkoły Podstawowej w Pucku, której ciocia opowiedziała o tragicznych losach Piotra Wasilewskiego, nauczyciela, który za odczytanie w 1982 roku na zajęciach w klasie maturalnej Technikum Rolniczego Deklaracji Ideowej Konfederacji Polski Niepodległej został skazany na trzy lata więzienia. Warto dodać, że właśnie temu niepokornemu nauczycielowi poświęcona została tegoroczna publikacja wydana przez gdańską oświatową „Solidarność”. Prezentacje stypendystów zakończył występ muzyczny Adrianny Kordowskiej z XIX LO w Gdańsku, również stypendystki Funduszu NSZZ „Solidarność”.

Podziękowania dla byłych przewodniczący gdańskiej „Solidarności”

Na październikowym posiedzeniu Zarządu Regionu uhonorowano trzech byłych przewodniczących. Dyplomy i pamiątkowe monety wręczono: Janowi Hałasowi, który stał na czele ZRG w latach 1992-1993, Jackowi Rybickiemu (1993-1998) i Januszowi Śniadkowi (1998-2002). Ten ostatni, dziękując za wyróżnienie, przywołał trudny okres transformacji, a także późniejsze lata, kiedy w Polsce pracownicy bezskutecznie oczekiwali zmian w swojej sytuacji ekonomicznej i realizacji obietnic kolejnych ekip rządzących, przede wszystkim tych rządów, które wywodziły się z „Solidarności”. – Jak się dziś okazuje, pod hasłem „Solidarności” różni ludzie mieli bardzo różne rzeczy na myśli – mówił Janusz Śniadek, który dodał, że dopiero po 2015 roku ma poczucie, że zmiany w Polsce są zgodne z przesłaniami Sierpnia 1980 roku.

W porcie narasta konflikt

W części poświęconej sytuacji w zakładach pracy tradycyjnie powrócił temat gospodarki morskiej. Przedstawiciele trójmiejskich stoczni mówili o braku wsparcia i konkretnych działań ze strony rządzących, które mogłyby odbudować polski przemysł stoczniowy. Reorganizacje ministerstw i tworzenie nowych urzędów nie pomogą polskim stoczniom, jeśli nie będzie spójnej polityki morskiej, popartej gwarancjami finansowymi ze strony państwa polskiego.

O trudnej sytuacji w Porcie Gdańskim Eksploatacja mówił natomiast lider portowej „S” Piotr Ratkowski. Zdaniem związkowców, obecne działania Zarządu prowadzone są w kierunku, zastąpienia zakładu usługowego wykonującego przeładunki agencją pośrednictwa. Portowa „Solidarność” nie godzi się z tym i zamierza przeprowadzić protest. – Zarząd musi w końcu powiedzieć, co z prywatyzacją? Co z gwarancjami dla pracowników? – mówił Ratkowski.

Podsumowując dyskusję przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla powiedział, że brakuje takiego całościowego spojrzenia na gospodarkę morską, jako systemu naczyń połączonych.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej