Zarząd Regionu Gdańskiego: Powrót PO do władzy niekorzystny dla związków zawodowych

Poseł Kacper Płażyński i okręgowy inspektor pracy Mariuszem Pokrzywiński to goście ostatniego przed wakacjami posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 6 lipca br., z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, w większej niż sala Akwen przy Wałach Piastowskich – Sali BHP.

Lipcowe spotkanie regionalnych władz gdańskiej „S” rozpoczęło wystąpienie Kacpra Płażyńskiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nawiązując do zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich, porównał dwóch startujących kandydatów. Jego zdaniem niedzielne głosowanie to starcie dwóch „cywilizacji”. Z jednej strony jest wrażliwy na sprawy pracownicze Andrzej Duda, z drugiej zaś strony reprezentujący różne grupy interesu Rafał Trzaskowski. Kacper Płażyński podsumował osiągnięcia rządów PiS: wzrost pensji minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego, sprawy pracownicze, dodatki dla rodzin.

Przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla powiedział, że powrót osób związanych z Platformą Obywatelską do władzy byłby niekorzystny dla NSZZ „Solidarność”.

– Zagrożenie cały czas istnieje, projekty ustaw dotyczące związków zawodowych są cały czas w szufladach polityków opozycji. Już złożyli do Sejmu niekorzystny dla pracowników handlu projekt dotyczący wolnych niedziel. Dlatego apeluję o refleksję w momencie podejmowania decyzji wyborczej.

W części, w której związkowcy mieli możliwość zadawania pytań politykowi, dominowała problematyka morska. Pytano między innymi o szkolnictwo wyższe z zakresu przemysłu okrętowego, problemy dotyczące Stoczni Wojennej, Stocznia Nauta, Grupy Stoczni Gdańsk, portów w Gdańsku i Gdyni. Zdaniem Kacpra Płażyńskiego muszą się rozpocząć poważne inwestycje w branży stoczniowej. Polskie stocznie muszą otrzymać wsparcie państwa polskiego, jednak do tego potrzebna jest wola polityczna. Jest w tej sprawie potrzebne oddolne lobby parlamentarzystów z Pomorza. Krzysztof Żmuda zaproponował, aby zorganizować spotkanie pracodawców, związkowców oraz pomorskich posłów, aby wypracować wspólną taktykę dotyczącą przemysłu okrętowego na Pomorzu Gdańskim.

W drugiej części poniedziałkowego posiedzenia ZRG okręgowy inspektor pracy Mariusz Pokrzywiński omówił sprawozdanie z działalnościOkręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za rok 2019 oraz „porozumienia antykryzysowe” w województwie pomorskim.

Inspektorzy OPIP w Gdańsku w 2019 r przeprowadzono 5107 kontroli dotyczących ponad 237 tysięcy osób pracujących. Rozpatrzono ponad 2400 skarg.

W 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło 47 skarg i wniosków złożonych przez związki zawodowe. Zagadnienia podnoszone w skargach i wnioskach organizacji związkowych obejmowały przede wszystkim takie kwestie, jak:

  • zbiorowe prawo pracy (27%),
  • wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy (23%),
  • stosunek pracy (1 %),
  • dyskryminacja, mobbing, molestowanie (14%).

U kontrolowanych w 2019 r. pracodawców funkcjonowało ogółem 180 społecznych inspektorów pracy, w tym 75 zakładowych SIP oraz 105 oddziałowych, wydziałowych i grupowych SIP.

Wśród zakładowych społecznych inspektorów pracy 45 należało do NSZZ „Solidarność”, 7 do OPZZ, 4 do Forum Związków Zawodowych, natomiast 11 do innych związków zawodowych, a 8 społecznych inspektorów pracy było niezrzeszonych w związkach zawodowych.

Okręgowy inspektor pracy Mariusz Pokrzywiński przedstawił również krótkie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie pandemii. I tak 1471 pracodawców, którzy zgłosili porozumienia porozumieniami z ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Z tego do 17 czerwca u 1359 pracodawców nadal obowiązywały porozumienia. Do tego dnia u 112 (7,6 proc. ogólnej liczby pracodawców objętych porozumieniami) pracodawców przestały obowiązywać porozumienia antykryzysowe. W liczbie tej mieszczą się porozumienia, które zawarte zostały na czas określony i nie przedłużono okresu ich trwania, porozumienia, które na mocy porozumienia stron zostały rozwiązane oraz porozumienia, które zostały wypowiedziane i po upływie okresu wypowiedzenia przestały obowiązywać. W znacznym stopniu odstąpienie od stosowania porozumień dotyczyło przedsiębiorców z branży fryzjerskiej oraz kosmetycznej.

(mk)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej