XXV lat Samorządu Województwa Pomorskiego

14 października 2023 r. w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji XXV-lecia funkcjonowania Samorządu Województwa Pomorskiego (wówczas ustanowiono 16 województw, w miejsce 49, które obowiązywały od 1975 roku). Pierwsze wybory odbyły się 11 października 1998 roku.

Ten drugi etap reformy samorządowej, który powoływał także powiaty i samorządy wojewódzkie  kończył proces przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego wielu uprawnień, które do tej pory były w gestii struktur rządowych (pierwszym były ustanowienie gmin, do których pierwsze wybory odbyły się 27 maja 1990 roku).

W uroczystości Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku reprezentowali Anna Kocik – jako członek kapituły „Nauczyciel Pomorza” oraz Wojciech Książek – jako członek Pomorskiej Rady Oświatowej.

Podczas uroczystości ogłoszono laureata ósmej edycji „Nauczyciel Pomorza”. Została nim Anna Rzepa – nauczycielka designu, koordynatorka pracowni projektów uczniowskich 3LAB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Wręczono także statuetki i podziękowania za „zaangażowanie w tworzenie samorządu na Pomorzu, za wspólną wytężoną prace dla dobra wspólnego i rozwoju regionu”, podpisane przez Mieczysława Struka – marszałka Województwa Pomorskiego oraz Jana Kleinszmidta – przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jedną z nich otrzymał Wojciech Książek, nauczyciel, wieloletni działacz „S”, wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001, który zwrócił uwagę, że Sekcja Oświaty starała się i stara merytorycznie współpracować z Samorządem Województwa Pomorskiego, który prowadzi kilkanaście placówek edukacyjnych (szkoły policealne, doskonalenia nauczycieli, ponadregionalne, jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących lub Słabosłyszących w Wejherowie). Organizowane były wspólne zebrania, konferencje nt. edukacji na Pomorzu, problemach jej finansowania.

Jednym z efektów tej współpracy była współorganizacja konkursu „Samorząd przyjazny w oświacie”, którego inicjatorem była Sekcja. W 4 edycjach w latach 2004-2008 uczestniczyło po kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego z Pomorza. W załączonej publikacji znajduje się wykaz wyróżnionych samorządów .Co ciekawe, laureatem wszystkich 4 edycji jako jedyny był samorząd Miasta Gdynia. Wstęp do publikacji podpisywali ówczesny marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.Jak pisał członek kapituły konkursu prof. Brunon Synak: „Udział w konkursie uwrażliwia samorządy na potrzebę nieustannego zabiegania o poziom prowadzonych placówek oświatowych”. Trzecim partnerem konkursu było Kuratorium Oświaty w Gdańsku (w pracach Kapituły udział brał dyr. Jerzy Ochotny, następnie kurator Zdzisław Szudrowicz).

Drugim takim szczególnym efektem współpracy, była możliwość uczestnictwa w tworzeniu strategii edukacyjnej. Wojciech Książek na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego napisał w 2005 r. projekt„Polityki rozwoju pomorskiej edukacji”. Jej autor zwraca uwagę, że mimo upływu czasu, podstawowe cele, które zaproponował wówczas do dyskusji, wydają się niezmienne:

  • wszechstronny rozwój mieszkańców Pomorza,
  • przygotowanie do znalezienia się na rynku pracy,
  • dbałość o edukację obywatelską, regionalną, ekologiczną.

W. Książek podkreśla również, że w pisaniu tego tekstu ważne było unikanie języka – swoistej nowomowy europejskiej. Ważne, by nawet w dokumentach urzędowych widzieć człowieka, jego potrzeby, a także piękno dziedzictwa, krajobrazu terenów nadmorskich, Kaszub. Kociewia, Żuław i Powiśla.

Zwraca też uwagę na znaczenie pamięci o ludziach, którzy włączali się w realizację idei samorządności na Pomorzu. Jedną z nich jest prof. Brunon Synak, który zmarł w 2013 r., rodowity Kaszub z gminy Sulęczyno, prof. socjologii na UG, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. Ważna pozostaje pamięć, i to nie tylko z okazji nadchodzącego Święta Zmarłych, o cichych bohaterach „małych ojczyzn”, kolejnych ogniwach w sztafecie pokoleń.

Uroczystość odbyła się w Operze Bałtyckiej, uświetnił ją występ artystów związanych z tą ważną dla Pomorza placówką artystyczną.

Redakcja

Informator o konkursie „Samorząd przyjazny oświacie” (cztery edycje w latach 2004–2008), organizator główny: Sekcja oświaty:

Projekt „Polityka rozwoju pomorskiej edukacji” (2005 – na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego):

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej