Siła przetargowa pracowników na rynku pracy

Wartość Wskaźnika Rynku Pracy zbliżyła się do minimum notowanego na początku 2020 r. – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w danych opublikowanych 28 grudnia br. Skala spadku wskaźnika jest trzykrotnie większa niż w listopadzie. To, zdaniem ekonomistów, oznacza poprawę siły przetargowej pracowników na rynku pracy – informuje portal money.pl.

Jak wynika z analizy BIEC brakuje rąk do pracy. Pracownicy zyskują coraz większą siłę przetargową. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. W grudniu br. zmalał on w porównaniu do listopada br. o 1,5 punktu. Skala spadku była trzykrotnie większa niż przed miesiącem i silniejsza niż przed rokiem, a jego wartość absolutna zbliżyła się do minimum, ostatnio odnotowanego na początku 2020 r.

– Oznacza to przesunięcie rynku pracy w kierunku rynku pracownika, a tym samym poprawę siły przetargowej pracowników na rynku pracy – stwierdził po analizie BIEC.  

Zdaniem ekspertów nie da się odwrócić w krótkim okresie tendencji na rynku, czyli braku rąk do pracy, szczególnie tych wykwalifikowanych. Dla wielu firm jedynym rozwiązaniem stanie się inwestowanie w nowoczesne technologie zastępujące pracę człowieka (dyktatura robotów). Do tego jednak potrzeba sprzyjającego klimatu inwestycyjnego, a ten jest słabszą stroną naszej gospodarki.

BIEC zwróciło uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2021 r. zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu proc. i wyniosła 5,4 proc.

W listopadzie w porównaniu do października br. o blisko 8 proc. wzrosła liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. W okresie ostatnich dwóch lat jedynie dwukrotnie odnotowano drastyczne zmniejszenie liczby wychodzących z bezrobocia z efekcie znalezienia pracy – zaznacza BIEC: w okresie kwiecień-maj 2020 r. i styczeń-luty 2021 r.  

W listopadzie br. w porównaniu do października br. w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 proc. więcej ofert pracy, a rok do roku o 40 proc.

Na wzrost liczby ofert pracy, jak dodano, wskazuje też Barometr Ofert Pracy, rejestrujący zmiany w ilości ogłoszeń o zatrudnieniu publikowanych w internecie.   

Analitycy zauważyli, że plany zatrudnieniowe ankietowanych menedżerów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej systematycznie pogarszały się w ostatnim czasie. Dodali, że spadek wielkości zatrudnienia prognozują głównie firmy małe, a duże zapowiadają wzrost zatrudnienia. Największe wzrosty zapowiadają przedsiębiorstwa związane z przemysłem energetycznym, producenci mebli oraz pozostałego sprzętu transportowego. Największe spadki wielkości zatrudnienia prognozowane są w przemyśle skórzanym i odzieżowym.      

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych jest instytucją prywatną świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych głównie dla gospodarki polskiej, w zakresie badania poziomu aktywności gospodarki, konstruowania wskaźników wczesnego ostrzegania, wskaźników wyprzedzających oraz prognozowania.   

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej