Brakuje pracowników w budownictwie, zdrowiu, gastronomii oraz edukacji

Barometr zawodów 2020 wskazuje, że w podregionie gdańskim najbardziej brakuje pracowników z branży budowlanej. Potrzebni są szczególnie: robotnicy budowlani, spawacze, monterzy instalacji budowlanych, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy – informuje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Nieco mniejszym deficytem charakteryzują się branże: gastronomiczna (brakuje kucharzy i pomocy kuchennych), zdrowotna (niedobór dotyczy pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych) i edukacyjna (braki dotyczą nauczycieli języków obcych i lektorów oraz nauczycieli przedszkoli). Problemy zatrudnieniowe w tych zawodach widoczne są również w prognozie dla całego województwa pomorskiego.

– Wśród zawodów wyróżniających podregion gdański warto wymienić nauczycieli nauczania początkowego. W skali województwa pomorskiego zawód ten został zaliczony do grupy profesji zrównoważonych, a w trzech powiatach podregionu gdańskiego (powiat gdański, kartuski i nowodworski) znalazł się w deficycie. Jako przyczynę niedoboru pracowników wskazano tu niskie wynagrodzenie, brak kandydatów posiadających predyspozycje do wykonywania pracy, a także złe wybory edukacyjne. W roku ubiegłym deficyt w tym podregionie dotyczył tylko powiatu gdańskiego – informuje PORP.

W podregionie gdańskim prognozuje się także deficyt pedagogów. Przyczyną braku chętnych do podjęcia zatrudnienia w trzech z pięciu powiatów tego podregionu jest głównie niskie wynagrodzenie, praca na część etatu, w tym łączenie etatów i stanowisk. Ponadto, kandydaci muszą posiadać odpowiednie predyspozycje oraz uprawnienia. W prognozie dla całego województwa pomorskiego na 2020 rok zawód ten zaliczony został do zrównoważonych. W latach ubiegłych znajdował się w nadwyżce.

Zdiagnozowany podregion gdański to pięć powiatów bezpośrednio sąsiadujących z Trójmiastem: gdański, kartuski, nowodworski, pucki i wejherowski (zapotrzebowanie na zawody dla tego regionu jest bardzo podobne do zapotrzebowania zgłaszanego na trójmiejskim rynku pracy, a deficyty poszukujących pracy wskazane we wszystkich powiatach podregionu gdańskiego są również deficytami dla całego Trójmiasta).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej