RDS: Potrzebna nam reforma rokowań zbiorowych pracy

15 lutego 2024 r., w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się pierwsze w 2024 r. i pierwsze po powołaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków z ramienia NSZZ „Solidarność” oraz nowych przedstawicieli rządu premiera Tuska, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, obecnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Padła deklaracja: „Układy zbiorowe pracy to najwyższa forma dialogu społecznego”.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. Została powołana 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd-pracodawcy-pracownicy

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego fot. Tysol, M. Żegliński

Przewodniczącą RDS jest obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która powiedziała m.in. o projekcie ustawy o rynku pracy i publicznych służbach zatrudnienia oraz projekcie ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Minister poruszyła kwestię implementacji ważnej m.in. dla „Solidarności” dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy o sygnalistach.

– To spotkanie jest wyrazem docenienia wagi i znaczenia dialogu porozumienia i budowania konsensusu w sprawach zupełnie zasadniczych dla funkcjonowania polskiego społeczeństwa – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

RDS podjęła uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r., zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r. oraz wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego.

– Dziękuję za przedstawienie planu działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bardzo się cieszę, że znalazły się tam projekty zmian ustaw dotyczących poprawy funkcjonowania rynku pracy, a tym samym polskich pracowników. Ze strony „Solidarności” ważne jest, aby one przyniosły pozytywne efekty i aby pracownicy, rynek pracy w Polsce się rozwijał, żebyśmy mieli jak najmniejsze bezrobocie – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.

I dalej:

– Dziękuję także za deklarację o współpracy dotyczącej obywatelskiego projektu Solidarności dotyczącego emerytur stażowych. W ubiegłym tygodniu odbyło się powtórne pierwsze czytanie naszego projektu. Mam nadzieję, że jak najszybciej komisje sejmowe rozpoczną pracę nad tym (oraz drugim poselskim) projektem. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta kolejna forma emerytury, emerytury stażowe dla tych, którzy ciężko pracują i wypracowali sobie kapitał, będzie mogła wejść w życie – zaznaczył Piotr Duda.

Przewodniczący Krajówki poruszył także kwestię układów zbiorowych pracy:

– Dla związkowca najwyższą formą dialogu społecznego są rokowania zbiorowe, zakończone podpisaniem układu zbiorowego pracy. Na każdym poziomie, czy to zakładu, czy branży, czy układu ponadnarodowego. Niestety, w naszym kraju pokrycie układami zbiorowymi pracy pracowników jest, mówiąc delikatnie, na bardzo złym poziomie. Dlatego przyjęliśmy na początku 2023 roku kolejne stanowisko strony związkowej, mówiące o tym, że potrzeba nam reformy dotyczącej rokowań zbiorowych. Dla nas bardzo ważnym aspektem jest implementacja dyrektywy dotycząca minimalnych wynagrodzeń i rokowań zbiorowych, o których mowa jest w artykule 4. Tu będziemy także z ministerstwem współpracowali, by wypracować bardzo dobre rozwiązanie. Aby w wielu branżach funkcjonował przede wszystkim układ zbiorowy pracy. Kodeks pracy powinien funkcjonować dla tych pracowników, którzy nigdy nie będą mogli być objęci układami zbiorowymi pracy – powiedział Piotr Duda.

Rada Dialogu Społecznego to forum dialogu trójstronnego w Polsce. Zasiadają w niej przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz przedstawiciele strony rządowej.

– Pracodawcy niejednokrotnie sceptycznie podchodzą do podpisywania układów zbiorowych pracy. Czasem uważają, że podpisanie układu zbiorowego ze związkiem zawodowym to jest ich porażka. Nie wiem, skąd takie przemyślenia. Uważam, że jest to wyraz nowoczesnego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Niemcy, Francja, Skandynawia – tam szeroko stosuje się układy zbiorowe pracy, do tego powinniśmy dążyć. To jest najwyższa forma dialogu społecznego – dodał Duda.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej