Portowcy z „Solidarności” o regulaminie sekcji i dynamice związkowej pracy

Portowcy, członkowie Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, obradowali 28 listopada br. w gdańskiej siedzibie naszego Związku nad zmianami w regulaminie pracy sekcji oraz nad zwiększeniem uzwiązkowienia wśród dokerów.

Jak poinformował nas przewodniczący sekcji Marek Szymczak Krajowa Sekcja Portów Morskich zrzesza organizacje związkowe działające w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i w Świnoujściu. Cykliczne robocze spotkania portowców mają posłużyć aktywizacji związkowców, szczególnie na Pomorzu Zachodnim.

Z racji specyfiki pracy dokerów oraz zmieniających się warunków oraz skomplikowania prac w wielkich hubach (sektory logistyczne i transportowe obejmują terminale dla statków wycieczkowych, centra dystrybucyjne, usługi kolejowe oraz stocznie) celem działania Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” jest reprezentowanie i obrona interesów Portowców w kraju i za granicą (np. Gdynia Container Terminal S.A. należący do gigantycznego operatora na rynku przewozów kontenerowych chińskiej Grupy Hutchison Ports, spółki zależnej od międzynarodowego konglomeratu CK Hutchison Holding, wiodącego na świecie inwestora, dewelopera i operatora portów), koordynowanie działań organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pracowników zatrudnionych w portach morskich, a także zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Zawody marynarza i portowca z racji charakteru pracy i specyfiki właścicielskiej powinny być objęte ponadzakładowymi układami zbiorowymi pracy, czyli zawieranymi na wyższym szczeblu, niż układ zakładowy i dlatego jego stroną może być organ ponadzakładowej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców.

Sekcja współpracuje z Krajowym Sekretariatem Transportowców NSZZ „Solidarność” oraz z The International Transport Workers’ Federation (ITF) i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej