Port Gdańsk Eksploatacja S.A. nie na sprzedaż. Zdecydowały zysk i geopolityka

Procedura sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. jest zakończona bez wyboru oferty. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., właściciel PG Eksploatacja S.A. zdecydował tak powołując się na niestabilną sytuację geopolityczną, zasadnicze zmiany w sytuacji spółki i znaczny wzrost jej wartości rynkowej, a także „niesatysfakcjonujące właściciela oferty podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji”.


Jak czytamy w komunikacie ZMPG S.A. – na początku 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Spółka prowadzi działalność na 89 ha. w Porcie Wewnętrznym i realizuje przeładunki w oparciu o 5 nabrzeży. Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia 2022 r. wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z analizy wynikało, że wartość wyceny PGE S.A. znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach i wysokość ofert inwestorów.
Piotr Ratkowski, lider NSZZ „S” w Port Gdański Eksploatacja, pilnie obserwował proces prywatyzacyjny i alarmował tak ZMPG, jak i odpowiedzialne ministerstwa (MAP i Ministerstwo Infrastruktury) o wątpliwościach pracowników – związkowców co do prywatyzacji i oferentów. Przeładunki miesięcznie PGE sięgają miliona ton, głównie przez import węgla kamiennego z kierunków odległych – z Ameryki Pd., Australii i RPA drogą morską. Obawy związkowców – pracowników spółki Port Gdański Eksploatacja (to podmiot należący do ZMPG) budzi oferent na nabycie udziałów w spółce, bez doświadczenia w obsłudze portów i ładunków, ale ma związek z gdańskim portem dzierżawiąc plac, na którym składuje złom i stal. Ważą się bowiem losy państwowej spółki Port Gdański Eksploatacja. Odpowiedzi na zapytania związkowców ze strony wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej, w ocenie Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG NSZZ „S” były wymijające, niesatysfakcjonujące i dowodziły niewłaściwych przesłanek, na których opera się ministerstwo w przypadku zbycia państwowych udziałów w spółce portowej PGE.

Port Wewnętrzny PG Eksploatacja (fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA)

W związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy PG Eksploatacja S.A. realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską, sprawiły, że PGE S.A. przyjęła ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków. W ciągu 11 miesięcy 2022 r. spółka przeładowała 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Rekordowy był listopad 2022 r., w którym przeładowano 750 tys. ton tego surowca.

– Sytuacja spółki jest znacząco inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna wycena spółki jest wyższa niż w momencie rozpoczęcia postępowania w 2021 roku. W wyniku niespodziewanej zmiany otoczenia geopolitycznego w jakim działa spółka i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, PGE S.A. realizuje obecnie historyczne wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków. Dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej 10. letniej zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową – poinformował Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
W lutym br. – jak podaje komunikat ZMPG, na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, zakupionych przez PGE S.A. Liebherr LHM550. W czerwcu i sierpniu 2023 r. na nabrzeże trafią kolejne dwa żurawie LHM550. Jak podaje ZMPG W latach 2021-22 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowa i kolejowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka przeznaczyła 25,8 mln zł. Obecnie jest w trakcie zakupu dwóch żurawi LHM 550 i dwóch wozów widłowych Kalmar za łącznie ponad 50 mln zł.
Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PGE S.A. opublikowane zostało 1 marca 2021 r. ZMPG S.A. podjął decyzję o zakwalifikowaniu 5. podmiotów do kolejnego etapu procedury, tj. do przeprowadzenia badania due diligence PGE S.A. W czerwcu 2022 r. ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej