Porozumienia antykryzysowe na Pomorzu

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku od 1 kwietnia 2020 r. do 10 listopada 2020 r. tzw. „porozumienia antykryzysowe” przekazało 1569 pracodawców – informuje nas Agnieszka Dobrodziej, zastępca OIP w Gdańsku, w tym:

  • 1278 pracodawców, którzy zawarli porozumienia dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy;
  • 483 pracodawców, którzy zawarli porozumienie dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego;
  • 13 pracodawców, którzy zawarli porozumienie o ograniczeniu odpoczynku;
  • 70 pracodawców, którzy zawarli porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy;
  • 59 pracodawców, którzy zawarli porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Uwaga, niektórzy pracodawcy zawierali kilka porozumień, regulujących więcej niż jeden aspekt warunków pracy.

Dialog jest wartością samą w sobie, podstawą kształtowania relacji w gospodarce. Stan pandemii i ograniczeń związanych z COVID-19 nie wyklucza prowadzenia dialogu. Szczególnie w sytuacji nadzwyczajnej warto sięgnąć po instrument dialogu, choćby po to, aby nie pojawił się chaos informacyjny. Nie powinno się pomijać opinii partnerów społecznych konstruując pakiety ustaw i regulacji z tzw. tarcz antykryzysowych. Kolejny pakiet ustawowy ma być procedowany przez Sejm w tym tygodniu po ponad dwóch tygodniach przerwy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej