Nowy skład Prezydium Krajówki wyłoniony

Jednym z najważniejszych punktów obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” X kadencji 15 listopada br. był wybór członków prezydium Krajówki.

Nowy skład KK NSZZ „S”. XXXI KZD NSZZ „Solidarność” (fot. ASG)

Po 13 latach związkowej działalności jako wiceprzewodniczący Związku z prezydium KK odeszli Tadeusz Majchrowicz odpowiedzialny w Związku za struktury terenowe, Henryk Nakonieczny odpowiedzialny za dialog społeczny i negocjacje, Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „S” i Bogdan Kubiak, odpowiedzialny za struktury branżowe.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, który potwierdził swoje przywództwo podczas wyborów na XXXI KZD, zawnioskował o poparcie czterech kandydatów do nowego Prezydium, czyli Grzegorza Adamowicza – przewodniczącego Zarządu Regionu Elbląskiego, proponowanego na funkcję zastępcy przewodniczącego KK, Macieja Kłosińskiego, przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej, na funkcję zastępcy przewodniczącego KK, Bartłomieja Mickiewicza, dotychczasowy przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa, na funkcję zastępcy przewodniczącego KK oraz Jerzego Jaworskiego, obecnego Skarbnika Komisji Krajowej, na dotychczas pełnioną funkcję.

– Odbyłem trudne i szczere rozmowy z wieloma kandydatami. Te osoby, które zaproponowałem to ludzie, którym ufam, są mi bardzo bliskie i które chcą „na maxa” pracować – mówił przewodniczący Piotr Duda i zapowiedział, że szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członków Prezydium zostanie ustalony w późniejszym terminie.

W tajnym głosowaniu członkowie Komisji Krajowej poparli kandydatury, tym samym zatwierdzając skład Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” na kadencję związkową 2023-2028. Grzegorz Adamowicz uzyskał 87 głosów, Jerzy Jaworski 83, Maciej Kłosiński 84, a Bartłomiej Mickiewicz 80. Ważnych głosów oddano 87.  

Prezydium KK jest organem władzy wykonawczej, którego zadaniem jest kierowanie bieżącą działalnością Komisji Krajowej. W skład Prezydium wchodzi przewodniczący Związku oraz wybrani na jego wniosek wiceprzewodniczący. Członkowie Prezydium zajmują się nadzorowaniem pracy podległych im jednostek organizacyjnych, a także koordynacją działalności KK w zakresie m.in.: eksperckiej obsługi Związku, monitorowania ustawodawstwa, nadzoru właścicielskiego nad majątkiem Związku, archiwum historycznym “S”, organizowania ogólnopolskich akcji, imprez czy uroczystości, realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i KK, współpracy z międzynarodowymi strukturami związkowymi, monitorowania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, przygotowywania wniosków, uchwał i stanowisk Komisji Krajowej, prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Związku czy aktywizacji związkowej młodych ludzi. Pełnią również funkcję reprezentacyjną oraz prowadzą dialog i negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego.

(za: tysol.pl)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej