Nasza aktywność zawodowa

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje nam kolejną publikację przedstawiającą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.).

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczący aktywności ekonomicznej ludności województwa pomorskiego wraz z charakterystyką demograficzno-społeczną poszczególnych kategorii ludności – pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na 31 marca 2021 r. w woj. pomorskim liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 1960,2 tys. osób i w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. wzrosła o 3,0 proc. Mężczyźni stanowili 48,1 proc. populacji, a kobiety – 51,9 proc.

Status na rynku pracy został ustalony dla 1825,7 tys. osób (93,1 proc. ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej), w tym dla 871,3 tys. mężczyzn i 954,3 tys. kobiet.

Zgodnie z wynikami NSP 2021 w woj. pomorskim liczba osób aktywnych zawodowo (tj. pracujących lub bezrobotnych) wyniosła 1102,6 tys. i w okresie tzw. międzyspisowym wzrosła o 9,9 proc. Wśród osób aktywnych zawodowo przeważali mężczyźni (53,7 proc.) oraz mieszkańcy miast (63,1 proc.). Biorąc pod uwagę wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (27,5 proc., o 3,3 p.proc. więcej niż w 2011 r.), a pod względem poziomu wykształcenia – osoby z wykształceniem wyższym (35,9 proc., o 9,2 p.proc. więcej niż w 2011 r.).

Współczynnik aktywności zawodowej, czyli udział osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności z ustalonym statusem na rynku pracy, wyniósł 60,4 proc. (w 2011 r. – 56,0 proc.).

Wyższą aktywnością zawodową charakteryzowali się mężczyźni niż kobiety – 67,9 proc. wobec 53,5 proc. (w 2011 r. odpowiednio 64,3 proc. i 48,2 proc.). Wartość współczynnika wśród mieszkańców wsi była wyższa niż wśród mieszkańców miast (61,9 proc. wobec 59,5 proc.).

Wyniki NSP 2021 pokazały również, że im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższa wartość współczynnika aktywności zawodowej. Wśród osób z wykształceniem wyższym wyniósł on 81,5 proc, a wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego – 26,6 proc.

Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej wzbogaconej prezentacją graficzną oraz części tabelarycznej. Wyniki NSP 2021 są dostępne na stronie internetowej  Głównego Urzędu Statystycznego (https://spis.gov.pl).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej