Raport GUS: Rośnie liczba wypadków przy pracy

Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do września 2023 roku zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. O 7,5 proc. wzrosła liczba wypadków przy pracy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wzrósł także wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących, z 2,99 do 3,22.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń powodujących uraz w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. (GUS)

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (4,23), warmińsko-mazurskim (4,01) oraz opolskim (3,93), a najniższy w województwach: małopolskim (2,36), mazowieckim (2,46) oraz lubelskim (2,72). W województwie pomorskim wskaźnik wynosił 3,08.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (10,83), dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (8,69) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,47), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,60), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84).

Dobrą wiadomością jest to, że mniej jest wypadków śmiertelnych i ciężkich. Liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 99 osób, a w wypadkach ciężkich 206 osób (odpowiednio spadek o 10 proc. i o 5,1 proc.). Najwięcej poszkodowanych odnotowano w wypadkach przy pracy z innym skutkiem – 45 504 osoby (wzrost w porównaniu z okresem styczeń – wrzesień 2022 r. o 7,6 proc.).

Na pierwszym miejscu wśród wydarzeń powodujących urazy było uderzenie w nieruchomy obiekt (30,4 proc.), na drugim znalazło się uderzenie w obiekt ruchomy (około 20 proc.), na trzecim kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, chropawym lub twardym, a na dalszym – obciążenia fizyczne lub psychiczne.

Wśród przyczyn wypadków przy pracy autorzy raportu wymieniają na pierwszym miejscu nieprawidłowe zachowanie pracownika (40,7 proc). Inne przyczyny to: wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne, niewłaściwa organizacja pracy czy niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika. Najczęściej w wyniku wypadku poszkodowani doznawali urazów kończyn górnych (43,5 proc.), kończyn dolnych (35,5 proc.) i głowy (10,2 proc.).

Od 2023 roku GUS rozpoczął badanie wypadków, które wydarzyły się w związku z wykonywaniem pracy zdalnej lub telepracy. I tak w omawianym okresie podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostały poszkodowane 233 osoby.

Źródło danych: GUS

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej