Rynek pracy w lipcu. Są wstępne dane

Letni sezon sprzyja poprawie sytuacji na regionalnym rynku pracy. – Pomorscy przedsiębiorcy z niemal wszystkich sektorów pozytywnie ocenili ogólny klimat koniunktury gospodarczej w lipcu, a jedyny wyjątek stanowi handel detaliczny – podsumowuje sytuację Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W lipcu w porównaniu z czerwcem nastąpił nieznaczny spadek stopy bezrobocia. Do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpłynęło 10,1 tys. ofert pracy (jest to o prawie 1,6 tysiąca, a więc 18% więcej niż w poprzednim miesiącu), w porównaniu z lipcem 2020 odnotowano 36% wzrostu liczby wolnych miejsc pracy.

Według stanu na 31 lipca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 53,6 tysięcy (a więc o 1,2 tysiąca osób, czyli 2,1% mniej niż przed miesiącem i o 1,4 tysiąca osób, czyli 2,7% więcej niż rok temu). Największy liczbowy spadek liczby osób bezrobotnych w porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił w Gdańsku i w powiecie nowodworskim.

Zmniejszeniu uległa liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (w lipcu w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 14,5 tysiąca takich oświadczeń).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej