Jest termin wyboru władz krajowych Związku

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Członkowie obradującej w tym tygodniu Komisji Krajowej przyjęli uchwałę, według której najbliższy XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Podczas Zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze Związku. 

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej