ZRG: o wyborach w Związku i sytuacji w zakładach pracy

Obok informacji z zakładów pracy i o kalendarzu wyborczym podczas obrad ZRG NSZZ „S” 12 września br. omówiono przebieg uroczystości sierpniowych oraz sytuację związaną z planowaną na 17 września akcją protestacyjną TKM NSZZ „Solidarność” Pracowników Morza Bałtyckiego.

Zmiany w statucie i w ordynacji wyborczej NSZZ „S” uchwalone przez XXX KZD obradujący w maju br., zostały wprowadzone formalnie 31 sierpnia br. i 1 września br. Sprawa zajmowała członków ZRG NSZZ „S”, mamy bowiem okres wyborczy w związku. Przypomnijmy, że 9 maja br. ZRG NSZZ „S” podjął wyborczą uchwałę w sprawie wyborów na kadencję 2023–28. Trzeba było jednak poczekać na jednolity tekst ordynacji i Statutu. Wszędzie, gdzie są podstawowe koła, wybory prowadzą komisje zakładowe i międzyzakładowe. Do RKW muszą trafić protokoły z wyborów na najniższym związkowym szczeblu.

Spośród zmian najważniejsza z nich to ta, iż dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez komisje wyborcze pod warunkiem podjęcia przez nie decyzji wprowadzającej regulamin e-głosowania przygotowany w oparciu o zasady  dotyczące  przeprowadzania  e-głosowania  określone  w  Uchwale  KK  17/17.  Liczba wybranych delegatów nie jest liczbą stałą, to znaczy, że w trakcie kadencji można  przeprowadzić  wybory  uzupełniające.  Wybory  te  przeprowadza  się z zastosowaniem klucza liczbowego ustalonego na początku kadencji. Elektorzy do wyboru delegatów wybierani są na okres kadencji. Wybory  władzy  stanowiącej  mogą  zostać  uznane  za  ważne pod  warunkiem,  że obsadzonych  została  ponad  połowa miejsc   mandatowych, a liczba wybranych delegatów nie jest mniejsza niż 10 osób. Procedura wyborcza  rozpoczęta w  danym  regionie  rejestrowym  musi być  w  nim kontynuowana i dokończona, co oznacza, że przed stwierdzeniem jej zakończenia przez dany region nie jest możliwa zmiana regionu rejestrowego. Informacje w formie elektronicznej o zmianach zostaną rozesłane do komisji, będą też wydrukowane wyborcze poradniki (ok. 400 sztuk).   

Podczas obrad ZRG stanął też temat: co dalej z Port Gdański Eksploatacja? W procesie prywatyzacji spółki Port Gdański Eksploatacja wyłączność na negocjacje ma jedna firma– spółka Lebal S.A. z Poznania, prowadząca hurtową sprzedaż wyrobów stalowych i zajmująca się skupem złomu stalowego i żeliwnego. W Nowym Porcie Lebal dzierżawi plac składowy.

W związku z wyborem potencjalnego inwestora związkowcy z Port Gdański Eksploatacja latem br. skierowali listy do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie sprzedażą w obecnej sytuacji geopolitycznej. Zaapelowali więc do obu polityków o osobisty nadzór nad przekształceniem własnościowym zakładu. Port Gdański Eksploatacja jest ostatnim portowym operatorem. W którym 100 proc. udziałów ma Skarb Państwa. To największy rodzimy operator przeładunkowy na całym obszarze portu. Lebal specjalizuje w obróbce, sprzedaży oraz skupie stali i surowców wtórnych. O planowanych zmianach właścicielskich w Port Gdański Eksploatacja SA, centrum i „sercu” gdańskiego portu, zrobiło się głośno w 2014 r., gdy rodzime konsorcjum „Węglokoks–PKP Cargo” nie zostało dopuszczone do negocjacji. Udzielono wyłączności maltańskiej firmie Mariner Capital, która zarządza m.in. Bałtyckim Terminalem Kontenerowym w Rydze. Zapadła więc decyzja ówczesnego ministra Skarbu Państwa o cofnięciu udzielonej wyłączności na negocjacje. Teraz proces prywatyzacyjny tej strategicznej spółki portowej toczyć się ma do 31 października br.  

W trakcie obrad były też głosy zaniepokojenia co do rozwoju sytuacji gospodarczej i politycznej w perspektywie nadchodzącej zimy, kryzysu energetycznego, inflacji i cen surowców, niepewności co do perspektyw dla całej gospodarki morskiej (optymistyczne jest, że przynajmniej PGZ Stocznia Wojenna złapała oddech).

Podczas obrad ZRG NSZZ „S” Krzysztof Żmuda,  regionalny koordynator służb przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki wręczył Stanisławowi Krzemińskiemu i Edwardowi Komosie Medale „Zło dobrem zwyciężaj”. Kapituła Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki przyznaje medale za „szerzenie pamięci o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, patronie „Solidarności” i   bohaterach oraz mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie”.   Krzysztof Żmuda poinformował też, że są wolne miejsca na pełnienie służby przy grobie ks. Jerzego w 2023 r. Można zgłaszać się na terminy: 19 lutego, 22 kwietnia, 15 lipca, 19 sierpnia, 19 września, 25 listopada i 9 grudnia. Delegacje wystawiają poszczególne komisje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „S”.

Podczas obrad dwaj kolejni stypendyści Regionu Gdańskiego NSZZ „S” (P. Czerwiński i P. Wojciechowski) odczytali swoje prace konkursowe traktujące o „Moim spotkaniu z „Solidarnością””. Prace na ten temat są jednym z warunków przyznania solidarnościowego stypendium uzdolnionym uczniom. O idei stypendialnej NSZZ „Solidarność” opowiedział Wojciech Książek, lider gdańskiej „Solidarności” oświatowej. Z kolei jego zastępczyni Anna Kocik tłumaczyła sytuację w oświacie w kontekście żądań nauczycielskich tyczących godnej płacy, polemizując z wersją prezentowaną przez kierownictwo MEiN.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej