Prezydium KK: Postulujemy wzrost wynagrodzeń w finansach publicznych

Obradujące 15 lutego w Gdańsku Prezydium KK m.in. zaopiniowało projekty rozporządzeń w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Jednogłośnie przyjęto decyzję ws. opinii do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

W zgłoszonych uwagach przede wszystkim krytycznie oceniono fakt, że „dopiero XIII kategoria zaszeregowania przewiduje gwarancję uzyskania wynagrodzenia zasadniczego na poziomie płacy minimalnej, która będzie obowiązywała od 1 lipca br. Oznacza to, że już obecnie ponad połowa kategorii zaszeregowania plasuje się poniżej wynagrodzenia minimalnego (w wysokości od 1 lipca)”.

Prezydium KK również negatywnie odniosło się do rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

W przyjętym stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wyraziło akceptacji w sprawie wysokości wzrostu płac jedynie o 7,8% i podtrzymało stanowisko z 13 maja 2022 r., w którym postulowano wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych na poziomie nie mniejszym niż 20 procent.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej