Emerytury w górę od marca br. o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 9 lutego br. podało, że w 2024 r. oficjalny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 112,12 proc. Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 rokuzależy od poziomu inflacji.

Emerytury i renty wzrosną średnio o nieco ponad 12 proc. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie do 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł.

Ministerstwo wskazało, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie.

Skąd wyliczenie? Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 9 lutego br. dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur (wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – patrz nasz raport w lutowym Magazynie Solidarność).

Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. wyniósł 1,1 proc. W połowie stycznia GUS przedstawił dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. Wyniosły one odpowiednio: 111,4 (wzrost cen o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).

W ślad za tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie  poinformowało, że zgodnie z tymi wyliczeniami w 2024 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. (do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2024 r. został zatem przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. na poziomie 111,9 proc.).

Dla przykładu: od 1 marca 2024 r. dla najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej podwyżka waloryzacyjna wyniesie w przypadku świadczeń na poziomie 2300 zł – 278,76 zł, dla  świadczeń 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł itd.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur w tym roku? Minister RPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała PAP, że w resorcie trwają prace nad mechanizmem drugiej w roku waloryzacji rent i emerytur. Umowa koalicyjna przewiduje   drugą waloryzację, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej