Renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w ślad za tym od 1 marca br. renciści i „wcześniejsi” emeryci będą mogli dorobić więcej do świadczeń.

Niektórzy świadczeniobiorcy powinni kontrolować czy dodatkowe zarobki nie zimniejszą bądź nie zawieszą otrzymywanych świadczeń. Graniczne kwoty przychodu są uzależnione od średniej płacy krajowej w gospodarce, której wysokość publikowana jest co trzy miesiące przez GUS.

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia mogą spowodować przychody z umów, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 marca br. świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz wszyscy renciści, będą mogli dorobić bez konsekwencji do kwoty 4713,50 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale będzie niższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia czyli 8753,60 zł. to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca br. do końca lutego 2024 r. będzie ona wynosić wynosi ona 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 8753,60 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty.

Ograniczenia nie dotyczą części rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywały do końca maja 2023 r.

Na podstawie: Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej