Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które wykorzystały maksymalny okres zasiłku chorobowego, ale są nadal niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności, mogą zwrócić się o świadczenie rehabilitacyjne. W I kwartale 2023 r. na Pomorzu z tego świadczenia korzystało 6 tys. osób, w tym prawie 3,3 tys. mężczyzn i ponad 2,7 tys. kobiet.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, a która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności. Ta sama zasada dotyczy osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym, gdy przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

O świadczenie rehabilitacyjne można wystąpić do ZUS po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego, czyli po 182 dniach lub 91 dniach, gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu zatrudnienia, a jeśli stan chorobowy został spowodowany gruźlicą lub przypada na okres ciąży, to po 270 dniach.

ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Warto go złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Gwarantuje to wypłatę świadczenia od razu po ustaniu zasiłku chorobowego. Do wniosku trzeba do niego dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu, które wypełnił lekarz ubezpieczonego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu. Ten ostatni nie jest konieczny, w przypadku przedsiębiorców, albo jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy wniosek dotyczy przedłużenia świadczenia

Stan zdrowia ubezpieczonego ocenia lekarz orzecznik ZUS. W ciągu 14 dni od doręczenia jego orzeczenia można zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, ZUS wyda decyzję.

Świadczenie rehabilitacyjne może także otrzymać osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie jej tego świadczenia, a nie renty.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 90 dni, a w pozostałym okresie 75 proc. Natomiast, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej