Na Pomorzu 3,7 tys. osób z rocznika z 1953 otrzymało wyrównanie emerytury

W całym kraju ponad 68 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury. Ich suma sięga ponad 749 mln zł. Na Pomorzu takie wyrównanie otrzymało ponad 3,7 tys. osób. W gdańskim oddziale było ich ponad 2,7 tys., zaś w słupskim tysiąc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953 r. Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet. Ich emerytura wzrosła przeciętnie o 260 zł.

Część spraw została załatwiona przez ZUS już w 2019 r. gdy realizował wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczono wówczas 14 tys. świadczeń. U 8,5 tys. osób emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty wzrosła przeciętnie o 250 zł.

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która dotyczyła ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadziła ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r. Przed zmianą przepisów ZUS, gdy przyznawał prawo do emerytury powszechnej osobom urodzonym w 1953 r., które pobierały emerytury wcześniejsze, musiał pomniejszać podstawę jej obliczenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogła złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Dzięki temu ZUS mógł wyliczyć świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast świadczeniobiorca, który ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musiał składać wniosku. ZUS z urzędu przeliczył wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów.

Emerytura w wieku powszechnym ustalana jest zawsze wg nowych zasad, co oznacza, że jej wysokość jest sprawą indywidualną. Zależy ona m.in. od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Emerytura wcześniejsza wynikała z połączenia stażu oraz podstawy wymiaru emerytur, co stanowiło 10 lub 20 lat najkorzystniejszych wynagrodzeń. Dlatego też zdarzają się przypadki, gdzie pomimo zmiany przepisów nadal świadczeniem korzystniejszym jest emerytura wcześniejsza. W takich przypadkach ZUS informuje, że emerytura powszechna, jako świadczenie mniej korzystne ulega zawieszeniu i kontynuuje wypłatę emerytury w dotychczasowej wysokości.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Zdjęcie Kampus Production / pexels.com

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej