Zwolnienia ze składek ZUS na czas pandemii

Nie ma progu przychodu przy świadczeniu postojowym dla samozatrudnionych oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm ubezpieczających od 10 do 49 osób – to niektóre uzupełnienia w tzw. tarczy antykryzysowej.
Przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową weszły w życie 18 kwietnia br.
Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Zwolnieniem w przypadku tych firm zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.
Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się też o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma limitu osób zgłaszanych do ubezpieczeń, a zwolnienie jest całkowite.
Ze zwolnienia mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu, a przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie będą brani pod uwagę pracownicy młodociani.
Ta odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.
Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Będą oni mogli skorzystać z tego odstąpienia za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Informacje te przekazał Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej