Bezrobocie w Polsce zatrzymało się na 5 proc.

Bezrobocie w sierpniu br. wyniosło 5 proc. – wynika z komunikatu GUS. Stopa bezrobocia utrzymuje się na identycznym poziomie kolejny miesiąc. W lipcu i czerwcu br. wyniosła ona także 5,0 proc. To efekt nie tylko rynku pracy, ale i demografii – jako społeczeństwo starzejemy się, przybywa nam emerytów, ubywa pracujących.

Stopa bezrobocia nie oznacza udziału osób niepracujących w całej populacji, ale mówi o odsetku niepracujących wśród pracujących i poszukujących pracy. Kategorią, która opisuje rynek pracy i trendy społeczne nazywamy aktywnością zawodową – jaki odsetek osób pracuje w odniesieniu do całej zbiorowości ludzi w wieku produkcyjnym. Niskie bezrobocie to także efekt zapaści demograficznej.

– Obserwowane od 30 lat trendy procesów demograficznych wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna, a w najbliższej perspektywie nie można spodziewać się znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny – informował Główny Urząd Statystyczny w raporcie opublikowanym 4 września br. na temat sytuacji demograficznej Polski do 2022 r.

Jest też optymistyczny „współczynnik aktywności zawodowej”, a ten był najniższy na początku 2007 roku i wynosił 53,2 proc. W październiku 2015 r. współczynnik ten wynosił 56,5 proc. Obecnie oscyluje wokół 58 proc. Współczynnik badany jest w BAEL i obejmuje populację między 15 a 89 rokiem życia. Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła w ub.r. 17 mln 250 tys. -16 mln 714 tys. stanowili pracujący, a 536 tys. – bezrobotni.
Z kolei eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego ostrzegają iż mimo że stopa bezrobocia w sierpniu utrzymała się na poziomie 5 proc. spowolnienie sprawia, że osobom wchodzącym na rynek jest trudniej rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest podobna do tej z 2022 r. PIE ocenia, że w 2024 r. stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

Jesteśmy po Malcie i Czechach, państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Mierzone wg. metod Eurostatu sięga 2,7 proc. Bezrobocie w UE jest obecnie wyjątkowo niskie. W skali roku największy spadek bezrobocia odnotowano we Francji (o 144 tys., bezrobocie spadło z 7,5 do 7 proc.). Największy wzrost nastąpił w Portugalii (o 49 tys., z 5,9 do 6,8 proc.). Największe bezrobocie jest w Hiszpanii i wynosi 12,7 proc.  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej