Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. oświaty i wynagrodzeń nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obradujące 19 listopada 2021 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, wspierając postulaty oświatowe, oczekuje:

  • realizacji postulatów zawartych w stanowisku nr 3 WZD z 28 czerwca 2018 r. ws. sytuacji w oświacie – w tym zapewnienia odpowiednich nakładów i poziomu wynagrodzeń w oświacie.
  • realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zobowiązującego stronę rządową do wprowadzenia systemu wynagrodzeń nauczycieli zapewniającego stałą waloryzację płac na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje od rządzących otwarcia na dialog w sprawach dotyczących prestiżu zawodowego nauczycieli. Traktowanie ludzi oświaty w sposób podmiotowy jest tym bardziej ważne w tak trudnym czasie kolejnej fali epidemii. Otwarcie szkół, przedszkoli jest ważnym elementem normalności życia społecznego, rodzinnego. Stąd też wyrażając szacunek dla ludzi oświaty, oczekujemy zrozumienia i wsparcia za ich wysiłek ze strony organów prowadzących i władz oświatowych różnych szczebli.

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej