Stanowisko nr 2/2023 Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r. ws. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wprowadzenia mechanizmu, który zapewni wzrost wynagrodzeń wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wzrost wynagrodzeń w 2023 r. zaledwie o 7,8%  przy inflacji sięgającej w lutym wg GUS 18,4% powoduje coraz większą pauperyzację środowiska nauczycielskiego. Nauczyciel w pierwszych latach pracy otrzymuje płacę niewiele wyższą niż wynagrodzenie minimalne, które wypłacane jest pracownikom na najniższych stanowiskach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze  nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (z największymi kwalifikacjami) jest odpowiednio wyższe zaledwie o 200 zł i 860 zł od wynagrodzenia nauczyciela początkującego, co powoduje obniżenie statusu zawodowego.

Nauczyciele odchodzą z zawodu, ponieważ praca staje się coraz trudniejsza, a wynagrodzenie za nią coraz niższe w stosunku do rosnących kosztów utrzymania. Niezrozumiałym jest, że tak ważny społecznie zawód jest ciągle niedoceniany  przez Rząd RP.

Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego podniesienia wynagrodzenia nauczycieli o 20%, co jest postulatem NSZZ „Solidarność” i zahamowania dalszego obniżania rangi zawodu nauczycielskiego.

Walne Zebranie Delegatów domaga się zagwarantowania mechanizmu corocznej – stałej waloryzacji wynagrodzeń, naliczanie ich od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest wieloletnim postulatem NSZZ „Solidarność”.

Bożena Brauer, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Do wiadomości:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • Kluby parlamentarne,
  • Komisja Krajowa i Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki oświatowe,
  • Środki społecznego przekazu.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej