List do KSOiW ws. debaty nt. oświaty – IX 2022 – Sekcja Gdańska

Szanowny Pan Ryszard Proksa –
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Obradująca 6 września 2022 r. Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku popiera propozycję zgłoszoną podczas Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 1 września br. o zorganizowanie debaty z udziałem władz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.

Widzimy potrzebę rzetelnego DIALOGU w oświacie. W naszej ocenie następuje coraz większy rozdźwięk między działaniami władz oświatowych a oceną ich skutków przez środowisko nauczycieli, w tym ludzi związanych z oświatową „Solidarnością”. Dyskusja mogłaby mieć tytuł:

Sytuacja w oświacie, czyli dlaczego w odbiorze nauczycieli jest tak źle,

skoro w przekazie MEiN powinno być tak dobrze…”.

Warto podczas takiej debaty zaplanować głos strony rządowej i strony społecznej na takie tematy jak:

  1. Nakłady na oświatę i wynagrodzenia – stały mechanizm ich wzrostu.
  2. Czas pracy nauczycieli.
  3. Awans zawodowy nauczycieli – skutki zmian.
  4. Ocena pracy nauczycieli.
  5. Czas i sposób stanowienia prawa w oświacie.
  6. Pomoc szkołom w rozwiązywaniu napięć związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w tym i najbliższym roku szkolnym.

W naszej ocenie ludziom oświaty polskich szkół potrzeba rozmowy, stąd byłoby dobrze, aby taka debata odbyła się z udziałem nauczycieli, by oni także mogli włączać się do dyskusji. To podstawa poczucia PODMIOTOWEGO traktowania polskich nauczycieli, które jest w oświacie szczególnie ważne.

W imieniu Rady Sekcji,

Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego)

Anna Kocik (zastępca przewodniczącego Sekcji)

Wojciech Książek (przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej