Apel o sprawdzenie wykazu osób (związanych z oświatą) internowanych i skazanych w stanie wojennym

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku – we współpracy z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, wojewodą pomorskim, oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – przygotowuje się do odsłonięcia w dniu 17 listopada 2022 r. tablicy w miejscu strajku pracowników oświaty, który miał miejsce w listopadzie 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (strajkowali wtedy także przedstawiciele służby zdrowia i kultury). To wydarzenie, przyjęcie ok. 150 postulatów, skutkowało początkiem prac nad systemowymi zmianami w polskim systemie oświaty, w pragmatyce zawodu nauczyciela.

W dniu odsłonięcia tablicy planujemy także konferencję, podczas której chcemy przedstawić okolicznościową publikację. Jej fragmentem ma być lista osób internowanych, skazanych – związanych z oświatą. Na ten moment dysponujemy wykazem, który opublikowała pani Teresa Bochwic w książce „Narodziny i działalność „Solidarności” oświaty i wychowania 1980–1989”.

Bardzo prosimy o uwagi do tego załączonego wykazu. Zawiera on pewne braki, np. nie ma w nim aresztowanego i skazanego na 3,5 roku nauczyciela z Zespołu Szkół Rolniczych w Kłaninie na Pomorzu – Piotra Wasilewskiego (wydaliśmy w 2020 roku publikację z nim związaną „Niepokorni nauczyciele”). W razie wiedzy o innych ludziach oświaty, których brak w tym wykazie lub korektach danych – prosimy o przekazanie nam udokumentowanych uzupełnień. Można przy tej okazji rozważyć wystąpienia o przyznanie wyróżnień, np. odznak KSOiW NSZZ „S”. Działania na rzecz upamiętnienia osób i zdarzeń, które tak mocno wpłynęły na przemiany polskiej oświaty, przypominają pieśń Marka Grechuty do słów Konstantego I. Gałczyńskiego: „Ocalić od zapomnienia”.

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag, uzupełnień najlepiej na e–mail Sekcji: oswiata@solidarnosc.gda.pl.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Bożena Brauer, przewodnicząca KM Gdańsk
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Wykaz nazwisk znajduje się w książce Teresy Bochwic „Narodziny i działalność „Solidarności” oświaty i wychowania 1980 – 1989”, Wydawnictwo TYSOL 2000, str. 351-354.

Otrzymały go także do analizy struktury „Solidarności”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej