Jak zachować bezpieczeństwo w branży e-Commerce i kurierskiej w okresie przedświątecznym?

Wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym, branże e-Commerce i kurierska przechodzą przez jeden z najbardziej pracowitych okresów roku. Kiedy klienci zamawiają przesyłki przed świętami, branże te odnotowują odczuwalny wzrost wolumenu – zwany szczytem paczkowym. To czas zwiększonej aktywności dla wszystkich zespołów zaangażowanych w proces. Z kolei dla kadry zarządzającej i pracowników biurowych niesie ze sobą szereg wyzwań związanych np. z zapewnieniem wydajności i jakości operacyjnej, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników.

Kiedy składamy zamówienie w Internecie, możemy nie zdawać sobie sprawy, jak skomplikowany proces następuje zaraz po kliknięciu w przycisk „Zapłać”. Kurierzy znajdujący się na pierwszej linii robią wszystko co mogą, aby przesyłka dotarła na czas, a pracownicy i kierowcy w magazynach i sortowniach reagują na wzrost liczby paczek i dbają o prawidłową realizację procesu sortowania.

W szczycie paczkowym bezpieczeństwo pozostaje najważniejsze, zwłaszcza dla pracowników magazynu. Ustanowione procedury bezpieczeństwa są podstawowymi filarami ochrony w środowiskach, w których czas i jego synchronizacja ma ogromne znaczenie, a wszelkie opóźnienia mogą być wymagające, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

W tym czasie ważne jest, aby nie zmieniać procedur pochopnie, a wszelkie projekty zrealizować wcześniej i przetestować, aby być przygotowanym na potencjalne zakłócenia i zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Jak w każdej branży – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (i nie tylko) stanowią podstawę gotowości pracowników. Regularne ćwiczenia zdefiniowanych przez organizacje scenariuszy awaryjnych oraz szkolenia przypominające filary bezpieczeństwa mogą znacznie ograniczyć liczbę wypadków w miejscu pracy. Pracownicy, którzy przechodzą kompleksowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, są zdecydowanie mniej narażeni na wypadki w okresach dużego obciążenia pracą, a przypomnienie podstawowych zasad przed szczytem paczkowym powinno bazować tak na własnych doświadczeniach organizacji z poprzednich lat, jak i przewidywać, z czym przyjdzie zmierzyć się obecnie.

Nie można zapomnieć o wskazówkach z zakresu ergonomii – prawidłowe techniki transportu ręcznego zmniejszają ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego, zmniejszając liczbę przypadków nadwyrężeń lub skręceń nawet o 60 proc.

Co więcej, włączenie praktycznych ćwiczeń podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa doskonali refleks pracowników i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Dane pokazują, że pracownicy, którzy angażują się w symulowane ćwiczenia, wykazują o 50 proc. wyższy wskaźnik zapamiętywania procedur bezpieczeństwa, co przekłada się na zmniejszenie liczby incydentów lub ograniczenie ich skutków w miejscu pracy. Zwłaszcza w okresie szczytu paczkowego znaczenie ma sprawność działań i szybka reakcja.

Trudno wyobrazić sobie szkolenia bez części praktycznej do obsługi wózków widłowych, czy zdobycia prawa jazdy, ale katalog zagadnień do włączenia części demonstracyjnej jest praktycznie nieograniczony – od zasad udzielania pierwszej pomocy na szkoleniu dla kilku osób, do ćwiczeń ewakuacyjnych obejmujących całą lokalizację.

W połączeniu z tymi inicjatywami, okresowe przeglądy bezpieczeństwa stają się niezbędne. Przeprowadzanie oceny przed, w trakcie jak i po szczycie sezonu daje obraz potencjalnych zagrożeń i pozwala je zredukować w odpowiednim czasie.

Równolegle konieczne jest promowanie kultury skoncentrowanej na bezpieczeństwie. Zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w dyskusjach na temat bezpieczeństwa i zgłaszania potencjalnych zagrożeń wzmaga zbiorową odpowiedzialność za środowisko pracy. Ustanowienie systemu zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych prowadzi do spadku liczby wypadków i zakłóceń nie tylko w szczytowych sezonach.

Integrując te praktyki z codziennymi operacjami, branża kurierska nie tylko nadaje priorytet bezpieczeństwu pracowników, ale także znacznie zmniejsza ryzyko podczas sezonu paczkowego.

Dzięki ukierunkowanym i kompleksowym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa, którym towarzyszy kultura czujności i proaktywne działania, branża jest w stanie zapewnić bezpieczny i wydajny okres szczytowy dla wszystkich pracowników.

Sezon paczkowy w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Mikołajki powoduje zwiększenie ruchu towarów, pojazdów i personelu w magazynach logistycznych. Wzmożona czujność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przyjętych w danej organizacji stają się czynnikami niepodlegającymi negocjacjom, a scenariusze na wypadek zakłóceń dopinane są wiele tygodni wcześniej.

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6403785,szczyt-paczkowy-w-ecommerce-i-branzy-kurierskiej-bezpieczna-praca-ma.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej