Co było tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy 17.11.2020 r.?

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu plenarnym 17 listopada 2020 r., prowadzonym w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 i wniosła o jego przyjęcie przez Sejm w proponowanych przez inspekcję kwotach.

W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła, że omawiany na poprzednim posiedzeniu, 26 października br., plan budżetowy urzędu opracowany został w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań. Pozytywnie odnotowała zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na działania związane z pandemią koronawirusa, w tym m.in. na zakup laptopów i innych urządzeń wykorzystywanych w pracy zdalnej.

W stanowisku przypomniano, że na etapie tworzenia planu budżetu na 2021 rok inspekcja pracy przewidziała niewielkie środki na ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem, odpowiadające ówczesnemu przewidywanemu poziomowi zagrożenia. Biorąc jednak pod uwagę obecny stan epidemiologiczny kraju widać, że realizacja zadań nałożonych na urząd możliwa będzie jedynie przy znacznym zwiększeniu środków finansowych na zakup środków ochrony indywidualnej chroniących przed zakażeniem. Wydatki na zapewnienie ochrony przed zachorowaniem inspektorom pracy oraz pozostałym pracownikom PIP, traktowane priorytetowo, będą więc wymagały przesunięć w budżecie kosztem rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji zadań.

Rada wyraziła także nadzieję, że postulat wzrostu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy zostanie zrealizowany w możliwie nieodległym czasie. Wzrost wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy ma bowiem, jak zaakcentowano, zasadniczy wpływ na pozyskiwanie profesjonalnej i fachowej kadry inspektorskiej, co przekłada się efektywność działania urzędu.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla marszałek Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego o odwołanie Bogdana Drzastwy ze stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Pozytywnie odniosła się również do wniosku szefa inspekcji pracy o powołanie na to stanowisko Jarosława Leśniewskiego – dotychczasowego dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

W trakcie posiedzenia omawiano ponadto problematykę zagrożeń stwarzanych przez pole elektromagnetyczne dla człowieka i środowiska pracy oraz zdrowotne aspekty pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa.

Żródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/119720,pozytywnie-o-budzecie-i-kandydacie.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej