Jak należy zadbać o bhp w magazynie?

Praca w magazynie niesie za sobą wiele zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych. To pracodawca jest odpowiedzialny za właściwą organizację miejsca pracy, zgodną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeksem Pracy.

Nowy pracownik powinien odbyć badania wstępne, szkolenie wstępne BHP- instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, a także posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami np. wózkami widłowymi. Przełożony powinien zatroszczyć się o wiedzę pracownika w kontekście bhp, a także przekazać mu podstawowe zasady panujące w zakładzie pracy. Pracownik powinien posiadać dostęp do niezbędnych instrukcji stanowiskowych.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się między innymi: odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze oraz hełmy ochronne. W przypadku pracy w magazynie szczególnie należy pamiętać o ochronie nóg – pomoże to zabezpieczyć pracowników przed narażeniem na urazy mechaniczne, np. zgniecenia palców.

Hale powinny być zorganizowane w taki sposób, aby pracownicy magazynu mieli łatwy dostęp do składowanych materiałów oraz zapewnioną odpowiednią szerokość dróg transportowych. Co ważne, należy utrzymywać drożność wszelkich ciągów komunikacyjnych, a wszystkie wyjścia bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne powinny być niezastawione.

Pracodawca powinien dbać o utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego typu sprzętu i narzędzi. Ich użytkowanie i konserwacja powinny przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie należy przekraczać dopuszczalnej masy urządzeń transportowych.

Za magazyny wysokiego składowania uznaje się obiekty, w których składowanie odbywa się na wysokości powyżej 7 metrów lub budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów i jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania. Nie jest to ujęte w przepisach, definicja ta jednak jest powszechnie używana. Warto pamiętać, że w magazynach wysokiego składowania pracę powinny wykonywać osoby, które:

  • Ukończyły 18 lat
  • Posiadają odpowiednie wykształcenie – minimum wykształcenie zawodowe lub ogólne z przyuczeniem do zawodu.
  • Posiadają ważne szkolenie w zakresie BHP.

Składowanie substancji niebezpiecznych i chemicznych wymaga dodatkowych rozwiązań technicznych. Wyposażenie przeznaczonego do tego magazynu powinno dodatkowo obejmować urządzenia takie jak wentylatory mechaniczne, prysznice ratunkowe, płuczki do płukania oczu czy umywalki z ciepłą wodą.

Niezwykle ważna jest również sprawna infrastruktura przeciwpożarowa.

W magazynach do transportu towaru są zazwyczaj używane wózki widłowe, podnośniki, transportery oraz dźwignice. To dlatego tak ważna jest drożność dróg komunikacyjnych, odpowiednie przeszkolenie oraz skupienie pracowników.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/jak-nalezy-zadbac-o-bhp-w-magazynie/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej