Przed jakimi wyzwaniami stoją negocjujące kobiety?

Niezależnie od tego czy pracujemy w biznesie związanym z codziennymi negocjacjami (zakupy, sprzedaż) czy też nasza rola zawodowa jest zupełnie inna, codziennie negocjujemy. Rozdzielamy z kolegami z pracy wspólne zadania, dzielimy się obowiązkami, wnioskujemy o podwyżkę, itp. Negocjujemy nieustannie, często wielokrotnie jednego dnia.

W pracy kobiety najczęściej negocjują na poniższych polach:

 • podwyżka / premia ewentualnie dodatkowe świadczenia na jakie zasłużyłyśmy dzięki wysiłkowi i efektom naszej pracy;
 • podział zadań / obowiązków, czyli rozdział odpowiedzialności i zakres prac do wykonania, czy to w ramach jakiegoś specjalnego projektu, czy standardowych zadań;
 • rozwój / szkolenia tu możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy na koszt naszego pracodawcy;
 • work-life balance – rozdzielenie pracy i życia prywatnego oraz obrona swojego prawa do odpoczynku czy bycia z rodziną;

Główne wyzwania, przed którymi stoją negocjujące kobiety to:

 • emocje, a raczej nieumiejętność poradzenia sobie z nimi,
 • brak warsztatu negocjacyjnego,
 • rozdzielenie interesu wspólnego i indywidualnego,
 • obawa przed ośmieszeniem się,
 • strach przed porażką w negocjowaniu,
 • niechęć bycia postrzeganą jako osoba roszczeniowa,
 • chęć bycia lubianą, nieumiejętność bycia asertywną.

Sposoby na poradzenie sobie z wyzwaniami:

 • Dokładne przygotowanie się do negocjacji. Wyposażenie w dane, informacje, wiedzę potrzebną podczas procesu. Czym lepiej będziemy przygotowane do procesu negocjacyjnego, tym mniej rzeczy nas zaskoczy. Czym lepiej będziemy przygotowane tym pewniej będziemy się czuć i tym trudniej będzie nas wyprowadzić z równowagi;
 • Nauczenie się uważnego / aktywnego słuchania i spojrzenia na problem z perspektywy swoich partnerów. negocjacyjnych. Czym uważniej będziemy słuchać, tym więcej się dowiemy / więcej informacji zbierzemy. Czym lepiej “wejdziemy w buty” naszych oponentów tym łatwiej będzie nam się z nimi dogadać.
 • Zdobycie umiejętności zadbania zarówno o interes własny jak i całego zespołu / działu. Wynegocjowanie swojej pensji to sukces, ale wynegocjowanie podwyżki czy premii dla całego zespołu, to dopiero osiągniecie.
 • Wyzbycie się chęci bycia akceptowaną i lubianą przez wszystkich. Zrozumienie, że jesteśmy jedyną osobą, która potrafi zatroszczyć się właściwie o nasze interesy. A jeśli my nie zadbamy o siebie i o własne interesy, nikt inny tego za nas nie zrobi. Przyswojenie sobie prawdy, że i tak nie będziemy się wszystkim podobać.
 • Uczenie się na błędach. Wynoszenie nauki z każdego spotkania. Nie zrażanie się niepowodzeniami. Traktowanie każdego spotkania negocjacyjnego jako kolejnego kroku w procesie budowy swoich kompetencji negocjacyjnych.

W mojej ocenie główne wyzwanie dla negocjujących kobiet to swego rodzaju irracjonalny wstyd. Wrażenie, że negocjować nie wypada, albo przynajmniej, że nam nie wypada.

Źródło: https://poradniknegocjatora.pl/wyzwania-przed-ktorymi-stoja-negocjujace-kobiety/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej