Co warto wiedzieć o układach zbiorowych pracy w Niemczech i Holandii?

Układy zbiorowe pracy to porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Jest to umowa, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki. Dla pracownika oznacza to gwarancję warunków pracy i wynagrodzenia, które zostały opisane w układzie.

W takich krajach, jak Niemcy i Holandia, przystąpienie do zawarcia układu zbiorowego pracy jest oznaką profesjonalizmu, bezpieczeństwa i wiarygodności pracodawcy. Dlatego wiele firm decyduje się tam na takie rozwiązanie.

Układy zbiorowe pracy regulują kwestie zatrudnienia i wynagradzania pracowników w zależności od branży, w której pracują. W Niemczech czy Holandii nie ma jednolitego Kodeksu pracy, który regulowałby w sposób uniwersalny zagadnienia związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem wszystkich pracowników. Rolę taką pełnią właśnie układy zbiorowe pracy, które różnicują sytuację pracowników zależnie od branży, w której praca jest wykonywana. Związki zawodowe odgrywają w tych krajach bardzo ważną rolę – to one aktywnie partycypują w ustaleniu jak najkorzystniejszych warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników danej branży. Przedmiotem tych ustaleń są takie kwestie jak: stawka minimalna wynagrodzenia, długość trwania umowy, czas pracy, elementy składowe wypłaty, wypowiedzenia, zasady obowiązujące w przypadku choroby pracownika, rozliczanie godzin nadliczbowych czy kwestie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pracy albo standardów zakwaterowania. Warto wiedzieć np. jak wyliczane są stawki wynagrodzenia, jak rozliczane są nadgodziny i co może być decyzją konkretnej firmy, a co jest właśnie wynikiem porozumienia zbiorowego. Przykładowo, o ile w Niemczech obowiązuje jedna, odgórna stawka, o tyle bardziej skomplikowanie jest to w Holandii. Tam jest to uzależnione od wieku pracownika oraz branży i układu zbiorowego, do którego należy pracodawca.

Najważniejszą zaletą pracy w agencji zatrudnienia, która należy do układu zbiorowego w Niemczech lub Holandii jest pełna przejrzystość warunków współpracy. W umowie o pracę pracodawca powinien zawrzeć informację o obowiązującym pracownika układzie zbiorowym, któremu podlega. W każdej chwili może on zweryfikować nurtujące go kwestie, gdyż jest to unormowane prawnie. Stąd też można sprawdzić wcześniej na przykład: stawkę, maksymalną ilość godzin pracy w ciągu doby, długość przerw podczas pracy, czy też informacje o prawie do zwrotu kosztów dojazdu do pracy, czy wytyczne odnoście zakwaterowania. W Holandii bardzo ważne jest to w obszarze prac polowych i zbiorów (układ zbiorowy CAO Open Teelten), gdyż obowiązują szczególne zasady czasu pracy oraz rozliczania ewentualnych nadgodzin. Warto zdawać sobie z tego sprawę przy wyborze agencji pracy, by trafić na rzetelnego pracodawcę.

Źródło: https://contrain.pl/baza-wiedzy/uklady-zbiorowe-pracy-w-niemczech-i-holandii-co-warto-wiedziec/#ukady-zbiorowe-pracy-w-niemczech-i-holandii-co-warto-wiedzie

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej