Po jakim czasie trzeba odbyć pierwsze okresowe szkolenie bhp?

Zgodnie z przepisami, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Celem szkoleń jest zapoznanie pracowników z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Szkolenie wstępne ogólne należy odbyć w pierwszym dniu pracy.

Szkolenie wstępne jest dedykowane dla nowych pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danej firmie. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) ma taki sam ramowy program dla wszystkich rodzajów stanowisk. Pełne szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny jest rozpisany na minimum 3 godziny dydaktyczne. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego leży w obowiązkach osób kierujących pracownikami. Szkolenia okresowe są dostosowane do konkretnych rodzajów stanowisk. Ich program obejmuje więcej zagadnień i jest i bardziej szczegółowy, dla niektórych pracowników szkolenie to trwa dłużej, niż jeden dzień roboczy.

Należy przeprowadzić pierwsze szkolenia okresowe BHP do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami – mają na to czas przez 6 miesięcy.

Należy powołać się tutaj głównie na 2 dokumenty: Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami. Rozporządzenie to określa, kto musi odbyć szkolenie BHP i z jaką częstotliwością. Dodatkowo w Kodeksie pracy znajdziemy informacje dotyczące pracodawców. Zgodnie z art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.” Osoby będące pracodawcami powinny więc niezwłocznie wykonać szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Dzięki temu będą mogły między innymi przeprowadzać instruktaż stanowiskowy swoim podwładnym.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/pierwsze-szkolenie-okresowe-bhp-po-jakim-czasie-trzeba-je-odbyc/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej