Dialog społeczny kluczem do rozwoju 2 – baza pytań i odpowiedzi

 1. Co było tematem wspólnego posiedzenia Zespołu ds. prawa pracy i Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w marcu 2023 r.?
 2. Jakie są sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych?
 3. Jak polubownie rozwiązać spór z pracodawcą?
 4. Jakie są znane pułapki negocjacyjne?
 5. Czym jest kotwica w negocjacjach?
 6. Jak rozwiązywać konflikty w miejscu pracy?
 7. Jak postąpić w przypadku incydentu psychotycznego w miejscu pracy?
 8. Czym jest dialog społeczny?
 9. Jak w Norwegii funkcjonują związki zawodowe?
 10. Czym charakteryzują się zbiorowe układy pracy w Norwegii?
 11. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – na czym polega i dlaczego jest istotna dla rozwoju społeczeństwa?
 12. Jakie są cele zrównoważonego rozwoju?
 13. Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji?
 14. Czy konflikt w pracy może mieć dobre strony?
 15. Jak budować relacje ze współpracownikami?
 16. Jak powinien przebiegać proces adaptacji pracowników na nowym miejscu pracy?
 17. Jakie znaczenie ma miejsce negocjacji?
 18. Co oznacza pojęcia dziewiczego negocjatora?
 19. Na czym polega praca zdalna naprzemienna?
 20. Na czym polega Self rostering?
 21. Co było tematem posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej w maju 2023 r.?
 22. Czy pracownicy 65+ są dalej aktywni zawodowo?
 23. Kiedy może być zorganizowany strajk ostrzegawczy?
 24. Na czym polegają mediacje w sporach zbiorowych?
 25. Czy strajk to środek ostateczny?
 26. Czy offsetowanie to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej?
 27. Jak dbać o work-life balance w firmie?
 28. Jak budować zdrowe relacje w miejscu pracy?
 29. Czym jest umowa arbitrażowa?
 30. Czym jest Final Offer Arbitration (FOA)?
 31. Czemu poświęcona była 111 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy?
 32. Jakie nowe uprawnienia uzyskali pracownicy – rodzice lub opiekunowie?
 33. Jak oczami pracodawców widziany jest temat równowagi pracy i życia pracowników?
 34. Jak wygląda praca w środowisku wielopokoleniowym?
 35. Czy płeć wpływa na możliwość awansu?
 36. Czym jest różnorodność (ang. Diversity)?
 37. Jakie są różne kultury negocjacyjne?
 38. Na czym polegają renegocjacje?
 39. Dlaczego zdrowe relacje w miejscu pracy są ważne?
 40. Jakie są wskazówki dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów w pracy?
 41. Jaki wpływ ma mobbing na sprawność umysłową?
 42. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lipcu 2023 r.?
 43. Czy zaufanie w pracy to zasób najwyższej potrzeby?
 44. Jakie prawa przysługują pracującym ojcom (część 1)?
 45. Jakie prawa przysługują pracującym ojcom (część 2)?
 46. Jakie są zasady skutecznej komunikacji?
 47. Na czym polega spór zbiorowy?
 48. Jakie korzyści przynosi Wellbeing w pracy?
 49. Na czym polega Med-Arb?
 50. Jak rozpoznać toksyczne miejsce pracy?
 51. Czy konfrontacja to sposób na rozwiązanie konfliktu w pracy?
 52. Jak radzić sobie ze złymi relacjami z szefem?
 53. Jaki wpływ na efektywność ma atmosfera w pracy?
 54. Jak negocjować podwyżkę z pracodawcą?
 55. Na czym polega Inicjatywa Karta Praw Dziecka w Biznesie?
 56. Jak wykorzystać głos podczas negocjacji?
 57. Jakie znaczenie mają sygnały niewerbalne w procesie negocjacyjnym?
 58. Z jaki typami osób warto się przyjaźnić w pracy?
 59. Czym są kompetencje miękkie?
 60. Na czym polega zarządzanie talentami?
 61. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego we wrześniu 2023 r.?
 62. Czy pracownicy znają przepisy dot. pracy zdalnej?
 63. Czy kompetencje miękkie są kluczem do sukcesu?
 64. Jakie są wady i zalety pracy zespołowej?
 65. Na czym polega rozumowanie tendencyjne?
 66. Jakie znaczenie w komunikacji ma dotyk?
 67. Jaka jest sytuacja „silversów” na polskim rynku pracy?
 68. Na czym polega nowy trend na rynku pracy „Lazy girl job”?
 69. Jakie są filary koncepcji zrównoważonego rozwoju?
 70. Jak osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym?
 71. Jakie są cechy dobrego mediatora?
 72. Jak radzić sobie z emocjami w trakcie negocjacji?
 73. Jakie znaczenie ma empatia w miejscu pracy?
 74. Jaki jest sposób na zwiększenie produktywności i dobrostanu pracowników?
 75. Czym jest mobbing i jak można go rozpoznać?
 76. Jaki są skutki złego współzawodnictwa w pracy?
 77. Jak sobie radzić z zazdrością w pracy?
 78. Co Unia Europejska robi, aby zwalczyć nierówności między płciami?
 79. Jak zlikwidować lukę płacową ze względu na płeć w Unii Europejskiej?
 80. Na czym polega układ zbiorowy pracy?
 81. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w listopadzie 2023 r?
 82. Jak sobie radzić z agresją w pracy?
 83. Jakie są skutki mobbingu?
 84. Na czym polega Mock negotiations?
 85. Jak zamknąć negocjacje?
 86. Jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników?
 87. Na czym polega retencja pracowników?
 88. Jak walczyć z dyskryminacją w miejscu pracy?
 89. Jaki jest wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na przedsiębiorstwo?
 90. Czy polscy pracownicy są gotowi na pracę w różnorodnym środowisku?
 91. Jakie są rodzaje ruchomego czasu pracy?
 92. Na czym polega cyberprzemoc w miejscu pracy?
 93. Na czym polega zadaniowy czas pracy?
 94. Jakie korzyści przynosi indywidualizacja nagród i świadczeń dla pracowników?
 95. Jakie wnioski płyną z raportu „Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” Koalicji Bezpieczni w Pracy?
 96. Jak przeciwdziałać Quiet quitting?
 97. Czym jest rada pracowników?
 98. Na czym polega reverse mentoring?
 99. Czym różni się mentoring od life coachingu?
 100. Przed jakimi wyzwaniami stoją negocjujące kobiety?
 101. Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym?
 102. W jaki sposób można przeciwdziałać mobbingowi?
 103. Jak budować międzypokoleniowe mosty w miejscu pracy
 104. Czym jest WBL – work based learning?
 105. Jakie Unia Europejska podjęła kroki w kierunku ograniczenia greenwashingu?
 106. Jakie są cechy skutecznego lidera?
 107. Kim jest profesjonalny mentor?
 108. Czym jest komisja pojednawcza?
 109. Jak przebiega procedura mediacji?
 110. Czym jest retencja pracowników?
 111. Czy Polacy cenią sobie równowagę między życiem prywatnym a zawodowym?
 112. Jakie są sposoby na zadowolenie z pracy?
 113. Jakie korzyści przynoszą elastyczne ścieżki kariery?
 114. Czy związki zawodowe są informowane o zastosowaniu sztucznej inteligencji w firmach?
 115. Jakie są obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych?
 116. Jakie są przyczyny i skutki wypalenia zawodowego?
 117. Jak skutecznie rozwiązywać problemy pracowników?
 118. Jakie są ważne słowa w negocjacjach?
 119. Czym są mediacje menadżerskie?
 120. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w lutym 2024 r.?
 121. Czy Polacy obawiają się sztucznej inteligencji?
 122. Czy Polacy myślą o zmianie pracy?
 123. Jakie są nowoczesne wyzwania w ochronie praw pracowników w dobie globalizacji?
 124. Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy?
 125. Na czym polega równoważny system czasu pracy?
 126. Kiedy obowiązuje ochrona związkowców?
 127. Jak wpływać na produktywność pracowników poprzez promowanie zdrowego stylu życia?
 128. Jakie benefity pracownicze są najbardziej pożądane podczas kryzysu?
 129. Co cechuje kobiety na polskim rynku pracy?
 130. W jakim celu powołano Radę ds. Kobiet na Rynku Pracy?

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej