Na czym polega kultura dbania o pracowników?

Dbanie o potrzeby pracowników stało się numerem 1. na liście priorytetów organizacji mających na celu dopasowanie kultury organizacyjnej do postcovidowej rzeczywistości, która stała się już nieodłącznym elementem tamtych czasów. Potrzeba chwili, by odnaleźć się w nowej normalności, w której pandemia wytyczyła i wciąż wytycza kolejne definicje potrzeb pracowniczych, wywołanych zachodzącymi zmianami. Ewolucji uległa „toplista” benefitów, które pozwalają odpowiadać na najważniejsze oczekiwania zatrudnionych. Organizacje w dużej mierze koncentrują się dziś na dobrostanie pracowników, którzy potrzebują wsparcia w niemal każdym obszarze życia.

Czy nowoczesna firma odrzuca sprawdzone, jednak stosowane przez lata rozwiązania na poczet nowatorskich pomysłów? Mówiąc o nowoczesnej kulturze organizacyjnej należy spojrzeć na temat szeroko, dokładnie analizując potrzeby i dostępne narzędzia. Ciągła zmienność, z jaką spotykają się HR-owcy, wymusza na nich umiejętność dokonywania właściwego osądu i wsłuchiwania się w potrzeby pracownika. By właściwie podejść do budowania wartościowej kultury firmy, HR powinien stworzyć hybrydowy program, łączący w sobie sprawdzone rozwiązania z nowoczesną kafeterią. Dlatego warto poznać filary, stanowiące podstawę funkcjonowania właściwie rozumianej nowoczesnej organizacji.

Dezinformacja największa plaga ostatnich czasów. Wraz z pojawieniem się COVID-19 brak sprawdzonej i prawidłowo przekazanej informacji przyczynił się do pogorszenia nastrojów pracowników i pogłębienia poczucia zagrożenia. Dobrze prowadzona komunikacja stała się podstawą kultury organizacyjnej firmy. Choć wielu liderów uważa, że właściwie przekazuje zespołowi najważniejsze informacje, warto zastanowić się, czy są one zrozumiałe i utrwalone? Skuteczna komunikacja wymusza dopasowanie treści do formy przekazu. Komunikat słowny bywa ulotny, a wiadomość mailowa może zostać przeoczona lub zaginąć. Złotym środkiem może okazać się prosta w obsłudze platforma, która umożliwia bieżącą wymianę treści i ogłoszeń oraz zadawanie pytań, jednocześnie archiwizując korespondencję i umożliwiając – w razie potrzeby – swobodny powrót do komunikatu. Dobra komunikacja to must have współczesnej organizacji. W dobie komunikatorów, szybkość i dostępność treści stały się podstawą pożądanej formy dialogu.

Wiele firm funkcjonuje w bliskiej krajom anglosaskim kulturze bezpośredniości zwracania się do siebie po imieniu. Warto postawić pytanie, czy mówienie do siebie per „Ty” nie jest sztucznym tworzeniem społeczności i czy realnie przekłada się na budowanie relacji? Przypadkowe pozdrowienie prezesa w drodze na lunch, bez możliwości rozmowy tworzy ułudę nieistniejącej relacji.

Budowanie realnej społeczności – otwartej i bezpośredniej – to kolejny filar nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy. Swobodny dostęp do kadry zarządzającej i chęć poznania pracowników – to niezawodny sposób na stworzenie komfortowego miejsca pracy (56% zatrudnionych uważa pracodawcę za najlepsze źródło informacji). Poczucie przynależności do społeczności firmowej poprawia samopoczucie pracownika, wzmacnia zaangażowanie, umacnia więzi i korzystnie działa na wizerunek firmy. Również w tym przypadku pomocnym narzędziem jest platforma Worksmile, łącząca w sobie funkcję wspomnianego komunikatora. Wirtualne środowisko umożliwia wymianę doświadczeń i pasji oraz pozwala lepiej poznać współpracowników. Nowatorskie narzędzie w połączeniu z tradycyjną formą kontaktu to chętnie wybierane rozwiązanie. Aplikacja pozwala również włączyć w życie firmy elementy grywalizacji, poprzez publikację wyzwań i integrację w drodze po najlepsze wyniki. Platforma posiada również funkcję doceniania, dzięki czemu w każdej chwili można obdarować pracowników zasłużonym kudosem na forum całej firmy.

Już nie karta sportowa stanowi najpopularniejszy i najchętniej wybierany benefit pozapłacowy. Pandemia brutalnie odkryła potrzebę zaopiekowania się zespołem również od strony psychologicznej. W dobie izolacji coraz więcej osób zmagało się z problemami natury mentalnej i poszukiwało specjalistycznej pomocy. Jak wynika z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2020 r.” w ubiegłym roku wystawionych zostało 1,5 mln zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 27,7 mln dni z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W porównaniu z 2019 rokiem – zanotowano wzrost o ponad 25% zwolnień. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy coraz częściej nie radzili sobie z nową rzeczywistością, a jedyną znaną im formą pomocy było tradycyjne L4. Na szczęście wielu z nich podjęło próbę znalezienia rozwiązania, które umożliwi im lepsze radzenie sobie ze stresem. Patrząc na wzrost liczby praktyków medytacji – to właśnie trening mentalny stał się dostępnym reduktorem napięć. Kultura organizacyjna firmy powinna szczególną uwagę przywiązywać do kompleksowego zabezpieczenia zdrowia pracowników, gdyż ponad 80% zatrudnionych uważa, że pracodawca powinien zadbać o ich zdrowie psychiczne

Nic tak nie demotywuje, jak brak swobodnego wyboru. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą nagrody za ciężką pracę. Budując kulturę organizacyjną należy pamiętać by oferowane benefity były właściwie dobrane do potrzeb. W jaki sposób nagradzać pracowników, by ci faktycznie czuli się docenieni? Wbrew pozorom dodatkowy zastrzyk gotówki nie zawsze spełnia założone oczekiwania. Benefit to wartość dodana, mająca na celu docenienie pracownika. Dodatkowa gotówka często ginie pośród codziennych wydatków, przez co traci zamierzony charakter. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku oddanie do użytku pracowników kafeterii benefitowej z różnorodną ofertą, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb pracowników. Prawidłowo zbudowana kafeteria powinna łączyć w sobie oferty dotycząca wielu aspektów życiowych. Ważne, by oddać w ręce pracowników produkt, który pozwoli zaspokoić ich potrzeby i stanie się przyjemnym dodatkiem do pensji.

Budowanie kultury organizacyjnej firmy to długi i wymagający proces, w centrum którego powinien znajdować się pracownik i jego potrzeby. Dlatego zachęcam do otwarcia się na dialog na temat aktualnych trendów i oczekiwań. Połączenie sprawdzonych rozwiązań z atrakcyjną technologią to najlepszy sposób do budowania hybrydowej i nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy.

Źródło: https://wyzwaniahr.pracuj.pl/kultura-dbania-o-pracownikow/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej