Czym jest audyt bezpieczeństwa w pracy?

Chociaż określenia kontrola i audyt są często używane wymiennie, kluczowe jest rozróżnienie celu wdrożenia tych procesów. Mimo, że implementacja każdego z nich ukierunkowana jest na zapewnienie bezpieczeństwa pracy, to jednak realizują odrębne cele i tylko w odpowiednim i zaplanowanym połączeniu są w stanie dać pełny obraz poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Kontrola należy do systemu wymogów prawnych i skupia się przede wszystkim na weryfikacji, czy pracownik ma dostęp do odpowiednich narzędzi niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków, systemów oraz np. odzieży ochronnej.

Z kolei przedmiotem audytu jest weryfikacja całego procesu działań podejmowanych w firmie w ramach danego obszaru. Rzetelny audyt umożliwia wykrycie wszystkich nieprawidłowości i ich istoty. Daje odpowiedź na pytanie, czy wdrażane działania są konieczne i przynoszą realną wartość dla firmy i bezpieczeństwa jej pracowników. Co ważne – pozwala zoptymalizować również koszty.

Audyt obejmuje następujące obszary:

  • Szkolenia pracowników z zakresu BHP lub weryfikację ich aktualności.
  • Pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.
  • Weryfikację regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie lub budynku.
  • Ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.
  • Weryfikację istniejącego systemu udzielania pierwszej pomocy.
  • Obecność i pracę komisji BHP.
  • Stosowanie ochrony indywidulanej pracowników – w tym odzieży roboczej.
  • Stan techniczny maszyn i urządzeń.

Prawidłowo przygotowany raport z audytu powinien nie tylko jasno wskazywać obszary wymagające modyfikacji w perspektywie krótko- i długoterminowej, ale zawierać również konkretne rekomendacje wdrożeń usuwających nieprawidłowości, co przełoży się na wyeliminowanie zagrożeń ze środowiska pracy.

Audyty BHP przebiegają nieco inaczej, zależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa i występujących w nim zagrożeń oraz odnoszących się do niego przepisów. Audyt BHP wykonany przez profesjonalistów pozwala przebadać wszystkie kluczowe obszary. Polega na spotkaniach z zainteresowanymi osobami, przeglądzie dokumentacji i stanu faktycznego.

Nadrzędnym celem prowadzenia tych działań jest oczywiście ochrona zdrowia i życia pracowników. Profesjonalny audyt BHP pomaga dostrzec wszystkie czynniki ryzyka. Ale to nie wszystkie korzyści. Audyty BHP pomagają pracodawcy zastosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie jest zagrożone karami za ich nieprzestrzeganie. Z szerszej perspektywy ocena warunków BHP przekłada się więc na korzyści budżetowe. Firma może w ten sposób bardziej precyzyjnie przewidzieć strukturę wydatków. Audyty BHP przeprowadza się również na początku współpracy – przy okazji outsourcingu BHP. Dokonuje go wówczas firma, która następnie bierze odpowiedzialność za realizację polityki BHP w przedsiębiorstwie będącym jej klientem.

Żródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/5173159,Audyty-bezpieczenstwa-pracy-dlaczego-sa-tak-wazne.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej