Jaki wpływ ma mobbing na sprawność umysłową?

Podkreśla się, że osoby, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, charakteryzuje istotne pogorszenie procesów poznawczych, co w efekcie prowadzi do ekstremalnej odpowiedzi na stres oraz do niespójnych i dysfunkcyjnych zachowań. Osoby z osłabionymi funkcjami poznawczymi są też bardziej podatne na syndrom stresu pourazowego.

Nieuprzejme bądź wrogie zachowania w pracy negatywnie oddziałują na funkcjonowanie pracowników. Oprócz takich konsekwencji, jak zaburzenia zdrowia psychicznego, nasilenie negatywnych emocji czy wypalenie zawodowe, u ofiar mobbingu następuje również pogorszenie funkcji poznawczych, tj. obniżenie się ich zdolność do wykonywania złożonych zadań oraz kreatywność. Agresja doświadczana w pracy powoduje również obniżenie zdolności do udzielania informacji zwrotnych i rozwiązywania złożonych problemów. Dotyka to również świadków przemocy.

Obniżenie wydajności pracowników doświadczających przemocy w znacznej części nie wynikało z celowego ograniczania wysiłków włożonych w pracę, ale raczej z zakłóceń funkcji poznawczych, np. problemów w obrębie pamięci. Wyniki badań pokazują, że osoby doświadczające wrogich zachowań w pracy charakteryzowały się istotnie słabszą pamięcią i niższą kreatywnością. Kluczowe wydaje się również, że ofiary mobbingu w porównaniu z pozostałymi pracownikami same często oceniają swoje pomysły jako mniej kreatywne i twórcze. Ponadto badania wykazały, że pracownicy narażeni na mobbing mają większe problemy z podejmowaniem decyzji i potrzebują dłuższego czasu na rozwiązanie skomplikowanych zadań. Co więcej, narażenie na mobbing zaburza myślenie pracowników i prowadzi do pojawiania się wrogich wobec otoczenia myśli czy wręcz agresywnych zachowań wynikających z chęci odwetu. Zamiast koncentrować się na pracy i powierzonych zadaniach, ofiary mobbingu usiłują zrozumieć, co stanowi źródło ich problemów i jak mogą sobie z nimi poradzić. W efekcie wzrasta u nich obciążenie poznawcze.

Doświadczanie przemocy wiąże się również z automatycznymi procesami zachodzącymi w mózgu, ponieważ umiejscowione w jego głębokich obszarach ciało migdałowate staje się nadmiernie aktywne. Powoduje to, że procesy wyższe ustępują miejsca procesom prymitywnym, które koncentrują się na prostych reakcjach „walcz” albo „uciekaj”. W przeciwieństwie do świadomej oceny zdarzenia prymitywne procesy są automatyczne i służą do przygotowania jednostki do reagowania w sytuacji zagrożenia. W takiej sytuacji zdolność koncentracji i rozwiązywania złożonych zadań znacznie maleje, co powoduje spadek wydajności i efektywności pracownika.

Źródło: https://www.seka.pl/mobbing-a-sprawnosc-umyslowa-pracownikow/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej