Norwegia dla wspólnej Europy

Projekt finansowany jest z funduszy norweskich 2014-2021

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Norwegia jako państwo, które z jednej strony nie jest członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej zaś uczestniczy w rynku wewnętrznym UE, ponosi finansowy wkład w zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w umacnianie stosunków dwustronnych z 15 państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundusze EOG i norweskie są skutkiem porozumienia o EOG. Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia uzyskały dostęp do rynku wewnętrznego UE, umożliwiającego swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób w obrębie Unii Europejskiej.

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostało podpisane w 1994. Od 2004 r. istnieją dwa odrębne mechanizmy: Fundusze EOG oraz Fundusze norweskie. Fundusze EOG finansują wszystkie trzy państwa, tj. Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Fundusze norweskie pochodzą wyłącznie z Norwegii i są dostępne dla 13 państw członkowskich, które przystąpiły do UE po roku 2003 (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia).

Do 2014 roku Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazały łącznie 3,3 mld euro w ramach programów udzielania funduszy. W obecnie trwającym okresie finansowania zaplanowano środki w kwocie 2,8 mld euro udostępniono w okresie finansowania. Oczywiście wielkość funduszy przekazywanych przez wyżej wymienione trzy państwa jest uzależniona od wielkości od wielkości ich powierzchni oraz PKB. I tak w okresie od 2014 do 2021 r. wkład Norwegii w finansowanie Funduszy EOG i norweskich wyniesie 97,7 proc., Islandii 1,6 proc. zaś Liechtensteinu 0,7proc. funduszy.

Jednym z dwóch głównych celów Funduszy EOG i norweskich jest rozwój współpracy i kontaktów między państwami beneficjentami i darczyńcami.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej