Czego domagali się związkowcy z DCT Gdańsk S.A w trakcie pikiety 4 września br?

Pracownicy DCT Gdańsk S.A. domagają się bezpiecznych warunków pracy i stabilizacji zatrudnienia. Pikieta NSZZ „Solidarność” w tej sprawie odbyła się w piątek, 4 września o godzinie 14.00 pod siedzibą biura zarządu terminalu (Gdańsk, ul. Kontenerowa 7).

Postulaty związkowców:

  • Zabezpieczenie warunków pracy w związku z zagrożeniem koronawirusem

Wiosną, w związku z zagrożeniem epidemicznym, w firmie funkcjonowały sanitarne przerwy technologiczne. Zostały one zniesione w pierwszej połowie lipca. Lekarz medycy pracy, który wyraził na to zgodę, zastrzegł, że przerwy mogą być przywrócone w przypadku pogorszenia się sytuacji. Mimo że to nastąpiło (w sierpniu u trzech pracowników DCT wykryty został koronawirus) przerw nie przywrócono. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pisała w tej sprawie do zarządu terminalu i wniosła o zwołanie zebrania komisji BHP – do dziś spotkanie nie zostało zorganizowane. Na problem zwrócił uwagę także społeczny inspektor pracy, który umieścił stosowną informację w księdze zaleceń.

W terminalu pracuje ponad 1000 osób, a podczas jednej zmiany kilkaset. Dzięki przerwom, o które wnosi „Solidarność”, liczba mijających się osób może zostać ograniczona, a pracownicy będą bezpieczniejsi.

  • Podjęcie rzeczywistych, a nie pozorowanych negocjacji nad zbiorowym układem pracy

W sierpniu tego roku wygasł zbiorowy układ pracy, który do tej pory obowiązywał. Trwające od pół roku negocjacje nad nowym układem nie przyniosły żadnych rezultatów. Zdaniem związkowców, pracodawca pozoruje dialog i niepotrzebnie przeciąga negocjacje. Pracownicy domagają się zajęcia stanowiska przez zarząd terminalu i podpisanie układu, który da poczucie stabilizacji. Pracownicy zaniepokojeni są również wstrzymaniem w tym roku, regularnych do tej pory, awansów.

Tymczasem zdaniem zarządu firmy sytuacja jest stabilna. O czym informował w czerwcu br. dyrektor finansowy Adam Żołnowski w wywiadzie dla Radia Gdańsk. – Nie jest tak źle, jak myśleliśmy. Wolumeny malały o kilka punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Już widzimy jednak odbicie i zakładamy, że ten rok będzie całkiem niezły. Jeśli chodzi o liczbę zawinięć, do DCT statki zawijały praktycznie bez zmian, bez przerwy – powiedział na antenie.

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/protest-pod-dct-gdansk-sa-53255

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej