Czas pracy w Polsce, Norwegii i w Europie. Europejskie Badania Warunków Pracy

Co pięć lat Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund) przeprowadza europejskie badania warunków pracy (European Working Conditions Surveys EWCS). Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa, przypadające na 2020 rok badania nie odbyły się, natomiast zbierane są odpowiedzi na pytania ankietowe do badania, które wyjątkowo odbywa się w roku bieżącym. Dysponujemy więc wynikami badań z roku 2015, na których będziemy się opierać.

Od 1990 r., kiedy to rozpoczęto przeprowadzanie Europejskich Badania Warunków Pracy, dostarczają one podstawowych informacji na temat środowiska pracy w tej części świata. Ocenia się m.in. środowisko fizyczne, intensywność i czas pracy, środowisko społeczne, perspektywy związane z życiem zawodowym a także warunki pracy i warunki panujące w danej firmie.

Spójrzmy na czas pracy w Europie.

Europejscy badacze zapytali między innymi: ile godzin tygodniowo poświęca Pan(-i) na wykonywanie swojej głównej pracy zarobkowej? W Polsce odpowiedź:„PONAD 40 GODZIN” wskazało 17 proc. ankietowanych, „35–40 GODZIN” wskazało 47 proc. respondentów, a „PONIŻEJ 35 GODZIN” – 23 proc. W Norwegii było to odpowiednio 18, 53 i 30 proc. odpowiedzi, natomiast średnia dla Unii Europejskiej to odpowiednio: 23, 49, i 28 proc.

Innym pytaniem było: czy w ostatnim miesiącu doświadczył(a) Pan(i) sytuacji, w której odstęp między dwoma dniami roboczymi był krótszy niż 11 godzin? „NIE” odpowiedziało 82 proc. ankietowanych Polaków, „TAK” – 18 proc. W Norwegii odpowiedzi kształtowały się na poziomie 67 proc „NIE” i 33 proc. „TAK”. Średnia dla UE to 77 proc. głosów na „TAK” i 23 proc. na „NIE”.

Pytano też o dobową długość czasu pracy, a konkretne pytanie brzmiało: ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) powyżej 10 godzin na dobę? Polskie odpowiedzi na ten temat niemal pokrywają się ze średnią europejską („NIGDY” – 67 proc, a „CO NAJMNIEJ RAZ” – 33 proc.) „NIGDY” odpowiedziało 52 proc. Norwegów a „CO NAJMNIEJ RAZ” – 48 proc. Średnia UE to odpowiednio 68 i 32 proc.

W przypadku pytania o pracę w weekendy 41 proc. ankietowanych Polaków odpowiedziało, że „NIGDY”, a 59 proc. że „CO NAJMNIEJ RAZ”. W Norwegii było to odpowiednio 47 i 51 proc., natomiast średnia dla Unii Europejskiej to 46 i 54 proc.

Ciekawe odpowiedzi uzyskano na pytanie: w jaki sposób ustalane są Pana(-i) godziny pracy? Tutaj zdecydowanie swobodniejszy sposób ustalania godzin pracy mają Norwegowie, tak samo w porównaniu do całej UE, jak i Polski. I tak, opcję „USTALA JE ORGANIZACJA/PRZEDSIĘBIORSTWO BEZ MOŻLIWOŚCI ZMIAN” wybrało zaledwie 36 proc. Norwegów (58 proc. Polaków, 56 proc. średnia UE). Na możliwość ustalania samodzielnego dostosowania godzin pracy w określonych granicach (np. elastyczny czas pracy) wskazało 44 proc Norwegów, a tylko 13 proc. Polaków. Całkowicie samodzielnie swój czas pracy może ustalać 11 proc. Norwegów i – co ciekawe – 18 proc. Polaków. Średnia UE to 16 proc.

Spytano także czy wzięcie godziny lub dwóch wolnego podczas godzin pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi, jest dla Pana(-i) trudne? 18 proc. Norwegów odpowiedziało, że „TRUDNE”, natomiast aż 82 proc. że „ŁATWE”. Jest to wynik lepszy dla pracowników w porównaniu w Polską, ale i z Unią Europejską. Wśród ankietowanych Polaków odpowiedzi kształtowały się następująco: „TRUDNE” – 35 proc, „ŁATWE” – 65 proc. Średnie wyniki UE są identyczne, jak Polski.

Małgorzata Kuźma
na podstawie https://www.eurofound.europa.eu/pl/data/european-working-conditions-survey
Zdjęcie: pixabay.com

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej