Badanie ankietowe (cz.1)

W ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczącego warunków pracy obowiązujących w zakładach pracy, zgodnie z regulacjami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na pytania ankietowe odpowiedziało 500 osób z przedsiębiorstw różnej wielkości i reprezentujących różne branże.

Koncepcje badań, jak i same pytanie ankietowe przygotowała Iwona Pawlaczyk, specjalistka ds. BHP. Niestety w zeszłym roku zmarła. Analizą zebranych ankiet zajęła się Joanna Jenda, która również jest autorką raportu podsumowującego badania.

Respondenci

Badanie było anonimowe, a ankietowani odpowiadali na 37 pytań, które dotyczyły między innymi warunków pracy, ryzyka zawodowego, szkoleń BHP oraz społecznej inspekcji pracy.

Do biura projektu spłynęło 500 ankiet. 60 proc. respondentów to pracownicy zakładów o zatrudnieniu  250 i więcej pracowników  (296 ankietowanych), 30 proc. biorących udział w ankiecie (146 osób) to pracownicy średnich przedsiębiorstw (od 50 do 250  pracowników). Po 5 proc. respondentów pochodziło z  przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 10 do 50 osób i o zatrudnieniu mniejszym niż 10 osób.

Osoby biorące udział w badaniu reprezentowały różne branże:  produkcja przemysłowa  – 124 respondentów czyli prawie 25 proc. ogółu ankietowanych. Pracownicy ochrony zdrowia 96 ankiet (19,2 proc.), pracownicy usług i handlu 91 ankiet (18,2 proc.), edukacja – 56 ankiet (11,2 proc.), administracja 49 ankiet 11,2 proc. i 9,8 proc. ankietowanych, budownictwo – 33 ankiety (6,6  proc.), transport – 23 ankiety (4,6 proc.) oraz organizacje społeczne – 22 sztuki (4,4 proc.). Pojedyncze ankiety pochodzą od pracowników między innymi ratownictwa morskiego i usług opiekuńczych,  farmacji, MON.

Dobre warunki pracy gorzej z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi

Pierwszą grupę pytań dotyczących warunków pracy stanowią zagadnienia dotyczące pomieszczeń pracy stałej i pomieszczeń higienicznosanitarnych. Stała praca oznacza, że pracownik przebywa w tym pomieszczeniu w ciągu jednej doby powyżej 4 godzin.

Na pytanie: Czy w pomieszczeniu pracy stałej przypada co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi i co najmniej 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia na każdego pracownika? – ponad 80 proc. badanych pracowników odpowiedziało twierdząco. Najlepsze warunki pod względem pomieszczenia, w którym pracują miały osoby zatrudnione w organizacjach społecznych (100 proc. pozytywnych odpowiedzi) i pracujący w budownictwie (97 proc. odpowiedź pozytywna). Najgorsze warunki w pomieszczeniach deklarowali pracownicy branży transportowej.

Okazuje się, że również duża część (85 proc.) respondentów odpowiedziała twierdząco na pytanie: Czy w pomieszczeniu Pana/Pani pracy panuje temperatura, nie niższa niż 18°C przy lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych?. Druga część tego pytania brzmiała: Czy w innych pomieszczeniach temperatura jest nie niższa niż 14°C?.  Tutaj odpowiedzi były inne niż na pierwszą część pytania. Twierdząco odpowiedziało na pytanie 74 proc. wszystkich ankietowanych, ale już tylko 69  proc. pracowników zatrudnionych w produkcji przemysłowej i po 71 proc. pracowników administracji, usługi i handel.

Osobne pytanie (nr 23) dotyczyło zapewnienia przez pracodawcę pracownikom odpowiednich pomieszczenia higienicznosanitarne, spełniających wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz Polskich Norm. Pomieszczenia higienicznosanitarne to między innymi szatnie, umywalnie, natryski, ustępy, jadalnie, pomieszczenia do wypoczynku. Okazuje się, że pod tym względem mają najgorzej pracownicy administracji. Tylko 10 proc. badanych pracowników administracji stwierdziło, że pracodawca zapewnia odpowiednie pomieszczenia higienicznosanitarne. Znacznie lepiej jest budowlance i  produkcji przemysłowej wynik był odpowiednio 100 proc. i 97 proc.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Joanna Jenda, Analiza wyników badania ankietowego dotyczącego warunków pracy obowiązujących w zakładach pracy, zgodnie z regulacjami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej