Czym jest norweski kurs HMS?

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (HMS) regulowane są przez Arbeidsmiljøloven – norweski Kodeks Pracy, który określa wymagania, jakie powinno spełniać środowisko pracy stworzone przez norweskiego przedsiębiorcę. Warto mieć świadomość zagrożeń, którym mają zapobiegać zasady BHP i stosować się do nich nie tylko w odniesieniu do kontroli z Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy), ale przede wszystkim dla zapewnienia faktycznego bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników.

Szkolenie HMS jest obowiązkowe dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, zleceniodawcy korzystającego z usług podwykonawców oraz kierowników nadzorujących pracowników (daglig leder).

Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się stacjonarnie lub online. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert szkoleń internetowych, które zdobywają grono zwolenników ze względu na wygodę i oszczędność czasu. Dostępne są kursy w języku polskim, które pomagają w zdobyciu kompletnej wiedzy z zakresu norweskiego BHP i gwarantują uzyskanie potwierdzenia ukończenia kursu – HMS KURSBEVIS (certyfikatu honorowanego przez Inspekcję Pracy w Norwegii). Dodatkowo kurs internetowy daje możliwość dostępu do niezbędnych informacji i podstawowych formularzy wraz z instrukcją ich wypełnienia – dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość przeprowadzenia prawidłowej analizy ryzyka właściwej dla swojego przedsiębiorstwa i późniejszej kontroli bezpieczeństwa pracy. Warto pamiętać, że dla niektórych firm wymagane jest również posiadanie identyfikatorów branżowych.

Znajomość norweskich przepisów BHP to obowiązek każdego pracodawcy, czyli osoby, która zatrudnia pracowników oraz zleceniodawcy, który korzysta z usług podwykonawców. W Norwegii regulacje, które zawiera Arbeidsmiljøloven należy uzupełnić wiedzą o specyficznych przepisach dla konkretnych branż. Kursy BHP stanowią sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska – zgodnej z obowiązującym na terenie Norwegii prawem i regulacjami Inspekcji Pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są bardzo obszerne, dlatego warto skupić się na podstawach i specyficznych przepisach regulujących branżę, w której działamy – podczas szkolenia BHP otrzymamy informacje o źródłach, gdzie możemy znaleźć potrzebne nam dane.

Arbeidsmiljøloven nakłada na norweskich pracodawców obowiązek odbycia szkolenia BHP z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HMS – Helse, miljø og sikkerhe), a potwierdzeniem odbycia takiego szkolenia jest imienny certyfikat, który okazuje się w przypadku kontroli z norweskiego urzędu.

Warto pamiętać, że kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinien ukończyć sam pracodawca i kierownik, który nadzoruje pracowników – obowiązku nie można przenieść na inne osoby.

Każda norweska firma ma obowiązek zatrudnienia przedstawiciela ds. BHP – wyjątek stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, które mogą pisemnie zadeklarować brak takiego przedstawiciela. To pracodawca zapewnia szkolenie, opłaca sam kurs i czas nauki.

Źródło: https://norwegiaconsulting.pl/bhp-w-norwegii.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej