Co było tematem konferencji pt. ,,Nietypowe stosunki zatrudnienia’’?

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński z zastępcą Jarosławem Leśniewskim 3 grudnia 2020 r. wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w formule online.

Tematem przewodnim konferencji, którą Główny Inspektor Pracy objął honorowym patronatem, było zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy oraz związane z tym szanse i zagrożenia.

Zabierając głos podczas uroczystego otwarcia spotkania, Andrzej Kwaliński poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy corocznie przeprowadza kilkaset kontroli w podmiotach świadczących usługi agencji zatrudnienia, niejednokrotnie prowadzonych w sposób nielegalny, niezgodny z prawem. Kontrole w agencjach pracy tymczasowej realizowane są w ramach specjalnego tematu kontrolnego, dotyczącego wyłącznie tego zagadnienia.

„Odnotowujemy obchodzenie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podyktowane jest to przede wszystkim ograniczonym okresem wykonywania pracy tymczasowej, ale także wynika ze znaczącego wzrostu odpowiedzialności agencji zatrudnienia i pracodawcy użytkownika, wprowadzonej nowelizacją ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.” – stwierdził szef PIP zaznaczając, że zmiany te istotnie nasiliły tendencję zastępowania pracy tymczasowej usługą outsourcingu. W wielu przypadkach usługi outsourcingu były wykonywane w warunkach pracy tymczasowej.

Andrzej Kwaliński zwrócił także uwagę na trend używania przez polskich przedsiębiorców pracy tymczasowej jako elementu stałej polityki kadrowej. Wstępując w rolę pracodawców użytkowników, unikają oni zwiększenia zatrudnienia pracowników własnych i korzystają z pracy tymczasowej niezależnie od tego, czy są spełnione ustawowe przesłanki jej stosowania. Problemem są także wirtualne biura, funkcjonujące jedynie dla potrzeb rejestrowych firmy, co wyklucza możliwość kontroli.

W trakcie konferencji zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski wygłosił referat: „Zatrudnienie tymczasowe w praktyce funkcjonowania PIP”. Szczegółowo omówił doświadczenia kontrolne inspekcji pracy w tym zakresie w ostatnich latach i płynące z nich wnioski. Przedstawił również propozycje wniosków legislacyjnych PIP m.in. dotyczących przyjęcia regulacji prawnych wykluczających lub ograniczających dopuszczalność rejestrowania siedziby agencji zatrudnienia pod adresem „wirtualnego biura”, a także wprowadzenia instrumentów prawnych, pozwalających na skuteczne egzekwowanie zakazu zastępowania umów o pracę tymczasową – umowami cywilnoprawnymi i stałej pracy – pracą tymczasową, z wykorzystaniem w takich przypadkach kompetencji ZUS w zakresie ustalenia rzeczywistego płatnika składek.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/120165,nietypowe-zatrudnienie-tematem-konferencji.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej